Skip to main content

Fifth Sunday of the Great Lent. Tone eight. John 20:11-18 (8th Matins Gospel). Hebrews 9:11-14 & Galatians 3:23-29. Mark 10:32-45 & Luke 7:36-50.

Venerable Mary of Egypt. The Holy Fathers who were slain at the Monastery of St. Sabbas.

Mary of Egypt (c. 344 – c. 421) is revered as the patron saint of penitents.

Schedule of the Services

Friday, April 7, 2017-ANNUNCIATION- Divine Liturgy at 10 AM.
Saturday, April 8, 2017- LAZARUS SATURDAY- Divine Liturgy at 10 AM.
Sunday, April 9, 2017- PALM SUNDAY- Divine Liturgy at 10 AM & Church School.

Fr. Mile is in Serbia. Fr. Stojiljko Kajevic (815) 302-0718 will substitute from March 27, 2017 until Palm Sunday, April 9, 2017. Fr. Petar Sailovic (847) 736-2337 will substitute for The Holy Week and Bright Week.

Building Committee
Take the 100 envelope challenge: Donate toward the first phase of repairing the OHR Bell Tower. Place amount on envelope flap in the envelope and give to attendant. Simple as that. Cash or check (checks payable to OHR SOC). If all envelopes collected, we would raise $22,900!

SSM Choir
Choir is re-issuing the CD of Spiritual Songs for $10. You can purchase a copy by the candles in church or ask a choir member. They will be selling the CD on Sundays after Divine Liturgy.

Candles
Candles for Baptisms, Weddings, Slava and the graves are also available at the candle counter along with additional religious supplies. Please donate a candle for Health or In Memory. The price is $20.00.

Relief Committee
Donate Non-Perishable food during the Lent and we will deposit at the Chicago food depository. Money donation? We will donate to Focus North America and to the IOCC.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Dragan Kainovic, Sreten Dimitric, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Milan Urosevic, and Stanojla Varagic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milenko Vuckovich, +Stevan Stojanovic, +Dragan Stevanovic, +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, +Aleksandra Jovanovic, +Radomir Ostojic, +Stojan Kovacevic, +Djuro Vasic and +Velemir Majdov.

Недеља пета поста- Глувна. Глас 8. Јован 20, 11-18 (Осмо васкрсно). Јевр. 9, 11-14 и Гал. 3, 23-29. Марко 10, 32-45 и Лука 7, 36-50.

Света Марија Египћанка. Преподобни оци убејени у манастиру Св. Саве Освећеног.

Марија Египћанка је позната као света заштитница оних који се кају.

Распоред богослужења
Пет. 7. април 2017.г.- БЛАГОВЕСТИ- Света Литургија у 10ч.
Суб. 8. април 2017.г.- ЛАЗАРЕВА СУБОТА- Света Литургија у 10ч.
Нед. 9. април 2017.г.- ЦВЕТИ- Света Литургија и Црквена школа у 10ч.

Свешт. Миле је у Србији. Свешт. Стојиљко Кајевић (815) 302-0718 биће замена од 27. марта до Цветне недеље 9. априла. Свешт. Петар Саиловић (847) 736-2337 ће бити замена током Страсне и Светле седмице.

Грађевински одбор
Укључте се у акцију 100 коверата. Придарите за прву фазу поправке црквеног торња на Палмеру. Једноставано ставите износ прилога на коверту и дајте је представнику акције. Дарујте готовину или чек (написан на OHR SOC). Уколико се све коверте сакупе, прикупићемо 22.000,00 УСД.

Хор ССМ
Хор поново издаје ЦД са духовном музиком по цени од 10 УСД, који ће да се продаје поред свећа савке недеље после службе.

Свеће
Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купујете у цркви, заједно са осталим верским стварима. Молимо Вас да придарите велике свеће за здравље или покој душе. Коштају 20 УСД.

Прикупљање помоћи
Придарите некварљиву храну у току поста, да је проследимо чикашкој јавној кухињи. Новчана помоћ се прослеђује Православним организацијама Севрноамерички фокус и ИОЦЦ.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Николe Каиновића, Сретена Димитрића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Милана Урошевића и Станојле Варагић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Миленка Вучковића, +Стевана Стојановића, +Драгана Стевановића, +Драгана Ристановића, +Александре Јовановић, +Радомира Остојића, +Стојана Ковачевића, +Ђуре Васића и +Велемира Мајдова.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply