Skip to main content

30th Sunday after Pentecost. Tone five. Fast-free. Sunday before the Theophany. John 20:11-18 (8th Matins Gospel). 2 Timothy 4:5-8. Mark 1:1-8.

We’re at the door of Theophany, which itself, in heavenly terms, represents to us a new beginning of the most tremendous spiritual magnitude for us.

Schedule of the Services

Saturday, Jan. 14, 2017- CURCUMC. ST. BASIL. NEW YEAR- Div. Liturgy and Moleban at 10 AM.
Sunday, Jan. 15, 2017- Div. Liturgy and Church School at 10 AM.
Wednesday, Jan. 18, 2017- HOLY CROSS- Divine Liturgy and Great Blessing of the Water at 10 AM.
Thursday, Jan. 19, 2017- THEOPHANY- Divine Liturgy and Great Blessing of the Water at 10 AM.
Friday, Jan. 20, 2017- ST. JOHN- Cutting of Kolach at 9 AM. Divine Liturgy at 10 AM.
Sunday, Jan. 22, 2017- Div. Liturgy and Church School at 10 AM.

Building Committee

Please help us to raise funds for the repair of our aging parish church. All the donations can be mailed to: Attn: Building Committee – Old Holy Resurrection SO Church, 3062 W. Palmer Sq., Chicago, IL 60647.

Take the 100 envelope challenge: Donate toward the first phase of repairing the OHR Bell Tower. Place amount on envelope flap in the envelope and give to attendant. Simple as that. Cash or check (checks payable to OHR SOC). If all envelopes collected, we would raise $22,900!

Candles

Candles for Baptisms, Weddings, Slava and the graves are also available at the candle counter along with additional religious supplies. Please donate a candle for Health or In Memory. The price is $20.00.

ST. SAVA CELEBRATION

January 29, 2017. Div. Liturgy at 10 AM & Luncheon at 1PM. Songs, dances and poems performed by our Sunday School Students. Host – Srbo and Natasa Radisavljevic with family.

Bogorodica’s Throne

We are seeking a sponsor for the purchase of a hand-carved Theotokos (Mother of God) Throne from Serbia. It will be placed on the women’s side of the church. The stand will include a handmade icon of the Theotokos and an oil lamp. The cost of the throne with delivery is $3200.00. We have secured sponsors for a Saint’s Throne on the men’s side and a new readers stand. For more information please contact Milorad at 773-320-5155 or Fr. Mile.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Mirkа Ivanisevic, Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Velimir Majdov, Slavica Kostic Prostran, Dragan Kainovic, and Ljubomir Stepanovic.

Нед. 30. по Духовима- Пред Богојављење. Глас 5. Нема поста.

Јован 20, 11-18 (Осмо васкрсно). Ап. 2. Тимотеју 4, 5-8. Јев. Марко 1, 1-8.
На прагу смо Богојављења, које спасоносно представља нови почетак велике духовне снаге.

Распоред богослужења

Суб. 14. јан. 2017.г. – ОБРЕЗ. СВ. ВАСИЛИЈЕ. НОВА ГОДИНА- Св. Литургија и Молебан у 10ч.
Нед. 15. јан. 2017.г.- Света Литургија и Црквена школа у 10ч.
Сре. 18. јан. 2017.г. – КРСТОВДАН- Света Литургија и Велико водоосвећење у 10ч.
Чет. 19. јан. 2017.г. – БОГОЈАВЉЕЊЕ- Света Литургија и Велико водоосвећење у 10ч.
Пет. 20.јан. 2017.г. –СВ. ЈОВАН- Резање колача у 9ч. Света Литургија у 10ч.
Нед. 20. јан. 2017.г.- Света Литургија и Црквена школа у 10ч.

Граћевински одбор

Помозите да прикупимо средства за поправке на нашој старој цркви. Прилоге шаљите на: Old Holy Resurrection Serbian Orthodox Church, 3062 W. Palmer Sq., Chicago, IL 60647.

Укључте се у акцију 100 коверата. Придарите за прву фазу поправке црквеног торња на Палмеру. Једноставано ставите износ прилога на коверту и дајте је представнику акције. Дарујте готовину или чек (написан на OHR SOC). Уколико се све коверте сакупе, прикупићемо 22.000,00 УСД.

Свеће

Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купујете у цркви, заједно са осталим верским стварима. Молимо Вас да придарите велике свеће за здравље или покој душе. Коштају 20 УСД.

Светосавска прослава

29. јануара 2017.г. Св. Литургија је у 10ч, а Свечани ручак у 13ч. Песме, рецитарције и фолклор изводе ученици наше Црквене школе. Домаћини су Србо и Наталија Радисављевић са породицом.

Богородичин трон

Молимо Вас да будете приложник за куповину Богородичиног трона који се у дуборезу израђује у Србији. У трону који ће да се постави на женској страни храма, налазиће се ручно израђена икона и ливено кандило. Трошкови израде и транспорта су 3,200.00 УСД. Већ имамо дародавце за трон светитеља и певницу. За додатна обавештења позовите Милорада (773) 320-5155 или свешт. Милета (224) 425-9847.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Мирке Иванишевић, Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Велимира Мајдова, Славице Костић Простран, Николe Каиновића, и Љубомира Степановића.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply