Skip to main content

31st Sunday after Pentecost. Tone six. Sunday after the Theophany.
John 20:19-31 (9th Matins Gospel). Ephesians 4:7-13. Matthew 4:12-17.

Martyr Polyeuctus of Melitene in (259). Hieromartyr Philip, metropolitan of Moscow (1569).

Repentance is a change of mind which leads to a practical and visible change in our way of life.

Schedule of the Services

Friday, Jan. 27, 2017- ST. SAVA- Divine Liturgy at 10 AM.
Sunday, Jan. 29, 2017- Div. Liturgy and Church School at 10 AM.

Building Committee Take the 100 envelope challenge: Donate toward the first phase of repairing the OHR Bell Tower. Place amount on envelope flap in the envelope and give to attendant. Simple as that. Cash or check (checks payable to OHR SOC). If all envelopes collected, we would raise $22,900!

ST. SAVA CELEBRATION January 29, 2017. Div. Liturgy at 10 AM & Luncheon at 1PM. Songs, dances and poems performed by our Sunday School Students. Host – Srbo and Natasa Radisavljevic with family.

The OHR Annual Meeting
February 26, 2016. Luncheon immediately following Liturgy. Meeting at 1:00 AM.

The blessing of homes in our parish began. The blessing of homes is an old Orthodox tradition. Make this visit of your priest to be a blessed experience for you and your family.

Candles Candles for Baptisms, Weddings, Slava and the graves are also available at the candle counter along with additional religious supplies. Please donate a candle for Health or In Memory. The price is $20.00.

Bogorodica’s Throne We are seeking a sponsor for the purchase of a hand-carved Theotokos (Mother of God) Throne from Serbia. It will be placed on the women’s side of the church. The stand will include a handmade icon of the Theotokos and an oil lamp. The cost of the throne with delivery is $3200.00. We have secured sponsors for a Saint’s Throne on the men’s side and a new readers stand. For more information please contact Milorad at 773-320-5155 or Fr. Mile.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Mirkа Ivanisevic, Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Velimir Majdov, Slavica Kostic Prostran, Dragan Kainovic, and Ljubomir Stepanovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milenko Vuckovich, +Stevan Stojanovic, +Dragan Stevanovic, +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, and +Aleksandra Jovanovic. Pomen for +Radomir Ostojic, given by Sofija Ostojic.

Нед. 31. по Духовима- по Богојављењу. Глас 6. Јован 20, 19-31 (Девето васкрсно). Ап. Ефесцима 4, 7-13. Јев. Матеј 4, 12-17.
Св. Мученик Полиевкт; Свети Филип Московски.

Покајање је промена ума, која доводи до практичне и видљиве промене наших живота.

Распоред богослужења

Пет. 27.јан. 2017.г. –СВ. САВА- Света Литургија у 10ч.
Нед. 29. јан. 2017.г.- Света Литургија и Црквена школа у 10ч.

Граћевински одбор Укључте се у акцију 100 коверата. Придарите за прву фазу поправке црквеног торња на Палмеру. Једноставано ставите износ прилога на коверту и дајте је представнику акције. Дарујте готовину или чек (написан на OHR SOC). Уколико се све коверте сакупе, прикупићемо 22.000,00 УСД.

Светосавска прослава 29. јануара 2017.г. Св. Литургија је у 10ч, а Свечани ручак у 13ч. Песме, рецитарције и фолклор изводе ученици наше Црквене школе. Домаћини су Србо и Наталија Радисављевић са породицом.

Годишња скупштина на Палмеру 26. фебруар 2016.г. Ручак након Св. Литургије. Годишња скупштина у 13ч.

Свећење водице у домовима после Богојављења је почело. Ова молитва је од старина део Православног предања. Нека посета свештеника вашој породици буде благословено искуство.

Свеће Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купујете у цркви, заједно са осталим верским стварима. Молимо Вас да придарите велике свеће за здравље или покој душе. Коштају 20 УСД.

Богородичин трон Молимо Вас да будете приложник за куповину Богородичиног трона који се у дуборезу израђује у Србији. У трону који ће да се постави на женској страни храма, налазиће се ручно израђена икона и ливено кандило. Трошкови израде и транспорта су 3,200.00 УСД. Већ имамо дародавце за трон светитеља и певницу. За обавештења позовите Милорада (773) 320-5155 или свешт. Милета.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Мирке Иванишевић, Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Велимира Мајдова, Славице Костић Простран, Николe Каиновића, и Љубомира Степановића.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Миленка Вучковића, +Стевана Стојановића, +Драгана Стевановића, +Драгана Ристановића и +Александру Јовановић. Помен за +Радомира Остојића, од Софије Остојић.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply