Skip to main content

15th Sunday after Pentecost – after Exaltation. Tone 6. Res. Gospel 4. (Lk 24, 1-12). Lit. Read: Ep: 203. (Gal 2, 16-20) & 176 (2Cor 4,6-15). Gospel: Mk. 37. (8, 34-9,1) & Matt 92. (22, 35-46).

Friday, September 27th, 2019 – The Exaltation of the Precious and Life Giving Cross – On this day are commemorated two events connected with the Precious Cross of Christ: the first, the finding of the Cross on Golgotha and the second the returning of the Cross to Jerusalem from Persia. Staying in the Holy Land, the holy Empress Helena decided to took for the Precious Cross of the Lord. An old Jew called Judah was the only person who knew the whereabouts of the Cross, and, under pressure from the Empress, he revealed that the Cross was buried under the Temple of Venus that the Emperor Hadrian had built on Golgotha.

Schedule of Services

Friday, September 27th, 2019 – The Exaltation of the Precious and Life Giving Cross – Divine Liturgy at 10:00 AM.

Sunday, September 29th, 2019 –  Ven. Hermit Dorotheus; St Cyprian of Kiev; Holy Great-martyr Euphemia – Divine Liturgy and church Sunday School at 10:00 AM. 

Sunday, October 6th, 2019 – The Conception of Glorious Prophet and Baptist John – Divine Liturgy and church Sunday School at 10:00 AM. 

Church School and Other Childrens’ Activities

This Sunday there will be Sunday School and folklore practice. The Sunday School classes start at 10 AM and folklore practice after the Devine Liturgy. 

This Sunday we will continue enrolling students into Sunday School and folklore.

As we start the new school year, it is important to keep God in our hearts, as He will keep us on the right path.

Registration costs are: for the first child $140, for the second child $100, and for the third child is free.

We wish you a happy and blessed beginning of the following school year.

Other church offerings and events for this week

Lunch will be available for children and adults Sunday, September 29th, and Sunday, October 6th, 2019 after the Holy Liturgy in the church hall. 

Parish Priest’s Contact Information

Father Serge Veselinovich: cell #: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Candles

Candles for Baptisms, Weddings, Slavas and gravesides can be purchased at the church candle counter along with other religious supplies. You may also prepay a candle for the “Health” or “In Memory” of a loved one for $20.00 that will be placed on the altar.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Dragana Trumbulovića, Stojadin Tatić, Mira Tatić, Zorica Radojčić, Milan Urošević, Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Zorica Radojcic, Branka Pavlovic and Bozika Miljkovic.   

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milan Sajić, +Petar Rachowsky, +Elizabeth Djuraskovich, +Srdjan Lezaic, +Ilija ‘Eli’ Djurisić, +Milena Maksimović, + Dr. Tamara Spasojević, +Djuro Opsenica, +Svetislav Gajović, +Dayna Less, +Stanojla Varagich, +Gojko Marković, +Žarko Ɖekić,  +Vlado Bulaja, +Dragan Krunic and + Radojka Ninkovic.

Let Our KSS Assist You In Your Next Celebration

Upcoming Events

Save the Date – October 13, 2019 –  Celebrating Stevan Stojanovich Mokranjac Choir’s  Slava. Blessing of our Kolac and Zito will take place in church after the Divine Liturgy Luncheon to follow in the church hall at 12:30pm – More information to follow.

Save the Date – Saturday, November 2, 2019 – Our Fall Folklore Dance. More information to follow.

Недеља 15 по Духовима – по Воздвижење. Гл 6. Јев. вас. 4. (Лк 24, 1-12). На Лит ап. 203. (Гал 2, 16-20) и 176. (2. Кор 4, 6-15). Јев. Мк зч. 37. (8, 34-9,1) и Мт зч. 92. (22, 35-46).

Петак, 27 септембар 2019 г. – Воздвижење Часног Крста – Крстовдан – Овога дана празнују се два догађаја у вези са Часним Крстом Христовим: прво проналазак Часног Крста на Голготи, и друго повратак Часног Крста из Персије опет у Јерусалим. Обилазећи Свету Земљу, света царица Јелена намисли да потражи Часни Крст Христов. Неки старац Јеврејин, по имену Јуда, једини знаде место где се Крст нахођаше, па, присиљен од царице, изјави, да је Крст закопан под храмом Венериним, кога подиже на Голготи цар Адријан. Царица нареди, те порушише тај идолски храм, па копајући у дубину, нађоше три крста.

Распоред богослужења

Петак, 27 септембар 2019 .г. – Воздвижење Часног Крста – Света литургија у 10 ујутро.

Недеља, 29 септембар 2019 .г. – Преподобни Доротеј; Св. Кипријан; Св. Великомученица Јефимиа  – Света Литургија и црквена Недељна Школа у 10 ујутро.

Недеља, 6 октобар 2019 .г. – Зачеће Светог Јована Претече и Крститеља – Света Литургија и црквена Недељна Школа у 10 ујутро. 

Цркевена Школа и Остала Дечија Активност

Ове недеље и наследним недељама часови веронауке ће да се одржавају са почетком у 10 ујутро као и обично. Фолклор проба одржаава ће се као и обично одма после Свете Литургије.

Настављамо са уписом деце у Недељну Школу и у фолклор.  

Увек се потсетите да Божији благослов и заштитa потребни је увек у нашем свакодневном животу.

Трошкови уписa за децу су: за прво дете $140, за друго $100, за треће је упис бесплатан. 

Желимo вам срећан и од Бога благословен почетaк предстојеће школске године.

Остале црквене понуде и догађаји за ову седмицу

Ручак за децу и одрасле биће доступан после Свете Литургије у црквеној сали 29ог септембра и 6ог октобра у црквеној сали по Светој Литургији.  

Информација за Парохијски Свештеник

Отац Срђан Веселиновић: мобилни број: 312-725-9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Свеће

Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купуте у цркви, заједно са осталим верским стварима.  Такође можете дa придарите свећу за здравље или ‘Покој Душе’ свог вољеног за 20,00 долара која ће бити стављенa на олтар.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Драгана Трумбуловића, Милана Урошевића, Стојадин Татић, Мира Татић, Цорица Радојчић, Зорице Јовановића, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Зорице Радојчић, Бранке Павловић и Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Милан Сајић, +Петар Раћовски, +Елиѕабета Ђурашковић, + Срђан Лезаић, +Љубиша Миловановић, +Илија ’Ели’ Ђуришић, +Милена Максимовић, +Др. Тамара Спасојевић, +Ђуро Опсеница, +Светислав Гајовић, +Дајна Лес, +Станојла Варагић, +Гојко Марковић, +Жарка Ђекића, +Владо Булаја, +Драгана Крунића и + Радојке Нинковић.

Дозволите Нашим Сестрама КСС Да Вам Помогну У Организованју Следеће Прославе

Предстојећи Догађаји 

Save the Date – October 13 –  Celebrating Stevan Stojanovich Mokranjac Choir’s   

  Slava. Blessing of our Kolac and Zito will take place in church after the Divine Liturgy Luncheon to follow in the church hall at 12:30pm – More information to follow.

Прибележите датуме 2 новембар, 2019 .г. – Јесења фолклорна забава у суботу 2. Новембар. Накнадне информације ускоро стиђу.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply