Skip to main content

Sunday, June 14th, 2020 Sunday of All Saints

1st Sunday after Pentecost. All Saints. Tone eight.
Eve of Apostles’ (Peter & Paul) Fast.

Martyr Justin the Philosopher, and those with him at Rome: Martyrs JustinChariton and his wife CharitaEuelpistusHieraxPeonValerian and Justus (166).
Venerable Dionysius, abbot of Glushitsa (Vologda) (1437).
New Hieromartyr Basil priest, Virgin-martyr Vera (1940).
Venerable Justin (Popovich) of Chelije in Serbia (1979) (Serbia).
Venerable Agapitus, unmercenary physician of the Kiev Caves (1095).
St. Mertius the Farmer of Myra in Lycia (912).
Martyr Neon (Greek).
Hieromartyr Pyrrhus the Virgin (Greek).
Martyr Firmus of Magus (3rd c.) (Greek).
Martyr Thespesius of Cappadocia (230) (Greek).
Holy Martyrs Shio the New, David, Gabriel and Paul of Gareji (1696) (Georgia).

First Sunday After Pentecost or All Saints, Troparion, Tone 4 —

In all the world, O Christ our God, Thy Church is adorned with the blood of Thy martyrs as with purple and fine linen. Through them she cries to Thee: Send down Thy compassion to Thy people, grant peace to Thy community, and to our souls the great mercy.

Kontakion, Tone 8 —

The universe offers to Thee, O Lord, as the Planter of Creation, the God-bearing martyrs as the first-fruits of nature. By their prayers, O Most Merciful One, through the Mother of God keep Thy Church, Thy estate, in deep peace.

Troparion of the Sunday, Tone 8 —

Thou didst descend from on high, O Merciful One! Thou didst accept the three-day burial to free us from our sufferings! O Lord, our Life and Resurrection: glory to Thee!

Hymn to the Theotokos, Tone 8 —

For our sake You were born of the Virgin and did endure crucifixion, O Good One, destroying death by death. Revealing the resurrection as God, do not despise the work of Thy hand.  Reveal Thy love for man, O merciful One, and accept the Theotokos praying for us, and save Thy despairing people, O Savior.

Kontakion of the Sunday, Tone 8 —

By rising from the tomb, Thou didst raise the dead and resurrect Adam. Eve exults in Thy Resurrection, and the world celebrates Thy rising from the dead, O greatly Merciful One!

Holy Martyr Justin the Philosopher & Those with Him, Troparion, Tone 4 —

In their sufferings, O Lord, Thy martyrs received imperishable crowns from Thee our God; for, possessed of Thy might, they set at nought the tormentors and crushed the feeble audacity of the demons. By their supplications save Thou our souls.

Kontakion, Tone 2 —

Adorned with the wisdom of thy divine words, O Justin, the whole Church of God illumines the world with the radiance of thy life. Having received a crown because of the outpourings of thy blood, standing with the angels before Christ pray thou unceasingly for us all.

Parish Priest’s Contact Information

Father Serge Veselinovich cell: 312.725.9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Candles

Candles for Baptisms, Weddings, Slava’s and gravesides can be purchased at the church candle counter along with other religious supplies. You may also prepay a candle for the Health or In Memory of a loved one for $20 that will be placed on the altar.

We pray for the health and salvation for the servants of God:  All members of Holy Resurrection Church and especially for Ljubomir Stepanović, Aleksandar Leka Urošević, Margaret Gatarić, Stojadin Tatić, Mira Tatić, Zorica Jovanović, Dimitrije Mičić, Rade Radović, Miroslav Nikolić, Zorica Radojčić, Branka Pavlović, Božika Miljković, Danica Karaklajic and Milanka Stepanovic.   

We pray for the repose of the souls of the servants of God:  Petar Kostić, Milan Sajić, Petar Rachowsky, Elizabeth Djuraskovich, Srdjan Lezaic, Ilija ‘Eli’ Djurisić, Milena Maksimović, Djuro Opsenica, Svetislav Gajović, Gojko Marković, Radojka Ninkovic and Dusanka Vaskovic.

Upcoming Events

Brothers and sisters,

I hope that this message finds you all in good health and joy! A very difficult period in the history of mankind, of which we are unfortunately a part, is for the most part is behind us and I hope that our dear God has saved and protected you all! It is a great joy for me to be able to inform you that our church community is starting again slowly but surely to gather and come together in the church premises.

Every Sunday after the holy liturgy, lunch will be served in the hall. The Circle of Serbian Sisters will prepare food in accordance with their abilities. This is the moment when we should work together to revitalize our church community. 

Thanking you in advance,

Zivka Videnovic

President KSS

Недеља, 14 јун  2020– НЕДЕЉА СВИХ СВЕТИХ

Свети мученик Јустин Философ

Свети мученик Харитон, Харита, Евелпист, Јеракс, Пеон, Валеријан и Јуст

Свети преподобни Агапит Печерски

Свети преподобни Јустин Поповић

Свети прподобни Дионисије Глушицки

Светих десет хиљада мученика

Свети свештеномученик Пир

Свети мученик Фирм

Свети мученик Теспесије

Свети мученици Ермил и Стратоник

Свети мученик Герасим

Свети мученици Шио Нови, Давид, Гаврил и Павле 1696)

Недеља свих Светих Тропар, глас 4.

По целом свету мученици Твоји, као пурцурном хаљином и дивном тканином, украсили су крвљу воју Цркву. Зато Ти кличемо Христе Ьоже: Пошаљи народу Твоме милости и мира, и душама нашим велику милост.

Кондак глас 8: Као Створитељу све створене природе, васељена Ти приноси, Господе, Богоносне мученике: Њиховим молитвама у неизреченом миру сачувај Твоју Цркву и Твој народ заступништвом Пресвете Богородице, Многомилостиви.

Тропар, глас 4. Мученик Твој Господе, Јустине, у страдању своме је примио непропадљиви венац, од Теое Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју мучитеље победи, а разори

и немоћну дрскост демона: Његовим молитвама спаси душе наше.

Кондак, глас 2. Премудрошћу твојих Божанских речи, свети Јустине, Црква Божија се сва украсила, и светлошћу твога живота свет си просветио. Мученички проливши крв примио си венац победе, и са Анђелима предстојиш еосподу Христу: Моли се непрестано за све нас.

Информација за Парохијски Свештеник

Отац Срђан Веселиновић: мобилни број: 312.725.9845; e-mail: sveselinovich@gmail.com

Свеће

Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купуте у цркви, заједно са осталим верским стварима.  Такође можете дa придарите свећу за здравље или ‘Покој Душе’ свог вољеног за $20 долара која ће бити стављенa на олтар.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Сви чланова цркве Васкрсење Христово и 

Љубомира Степановића, Александра Леку Урошевића, Маргарету Гатарић, Стојадина Татића, Миру Татић, Зорицу Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Зорицу Радојчић, Бранку Павловић, Божику Миљковић, Даницу Караклајић и Миланку Степановић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих:  Петар Костић, Милан Сајић, Петар Раћовски, Елизабета Ђурашковић, Срђан Лезаић, Љубиша Миловановић, Илија Ђуришић, Милена Максимовић, Ђуро Опсеница, Светислав Гајовић, Гојко Марковић, Радојке Нинковић и Душанке Васковић.

Предстојећи Догађаји 

Драга браћо и сестре,

Надам се да вас затичем у добром здрављу и радости! Веома тежак период у историји човечанства, чији смо део нажалост и сами били је већим делом иза нас и надам се да вас је драги Бог сачувао! Радост ми је велика да могу да вас обавестим да наша црква почиње поново са окупљањима у црквеним просторима.

Сваке недеље после свете литургије биће послуживан ручак у сали. Коло Српских Сестара ће припремати хране у складу са својим могућностима. Ово је тренутак када треба заједничким снагама кренути ка ревитализацији наше црквене заједнице.

Унапред захвална,

Живка Виденовић

Председница КСС

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply