Skip to main content

Sunday, December 6th, 2020 (26th Sunday after Pentecost) Tone 1

Nativity (St. Philip’s Fast). Fish Allowed

St. Amphilochius, bishop of Iconium (394).

St. Gregory, bishop of Agrigentum (680).

St. Alexander Nevsky (in schema Alexis), grand prince of Novgorod (1263).

St. Metrophanes (in schema Macarius), bishop of Voronezh (1703).

St. Sisinius the confessor, bishop of Cyzicus (ca. 325).

Martyr Theodore of Antioch (4th c.).

Venerable Ischyrion, bishop in Egypt and hermit of Scete.

St. Amphilochius of the Kiev Caves, bishop of Volhynia (1122).

St. Anthony of lezeru-Vilcea (1714) (Romania).

Venerable Trudo, abbot (693) (Neth.).

St. Helenus of Tarsus, bishop (Greek).

St. Dionysius I, patriarch of Constantinople (15th c.)

Troparion of the Sunday, Tone I —

When the stone had been sealed by the Jews; while the soldiers were guarding Thy most pure Body;  Thou didst rise on the third day, O Savior, granting life to the world. The powers of heaven therefore cried to Thee, O Giver of Life: Glory to Thy Resurrection, O Christ! Glory to Thy Kingdom!  Glory to Thy dispensation, O Thou Who lovest mankind.

Kontakion of the Sunday, Tone I —

As God, Thou didst rise from the tomb in glory, raising the world with Thyself. Human nature praises Thee as God, for death has vanished! Adam exults, O Master! Eve rejoices, for she is freed from bondage, and cries to Thee: Thou art the Giver of Resurrection to all, O Christ!

Parish Priest’s Contact Information 

Father Serge Veselinovich cell: 312.725.9845; e-mail: priest@serbianohr.org

Candles

Candles for Baptisms, Weddings, Slava’s and gravesides can be purchased at the church candle counter along with other religious supplies. You may also prepay a candle for the Health or In Memory of a loved one for $20 that will be placed on the altar.

We pray for the health and salvation for the servants of God:  All members of Holy Resurrection Church and especially for Aleksandar Leka Urošević, Margaret Gatarić, Stojadin Tatić, Mira Tatić, Zorica Jovanović, Dimitrije Mičić, Rade Radović, Miroslav Nikolić, Zorica Radojčić, Branka Pavlović, Božika Miljković, Danica Karaklajic, and Gordana Nenadovic.   

We pray for the repose of the souls of the servants of God:  Petar Kostić, Milan Sajić, Petar Rachowsky, Elizabeth Djuraskovich, Srdjan Lezaic, Ilija ‘Eli’ Djurisić, Milena Maksimović, Djuro Opsenica, Svetislav Gajović, Gojko Marković, Radojka Ninkovic, Dusanka Vaskovic, Nada Matich, Ranka Gajic, Marija Lazich, Ljubomir Stepanovic, Milos Gacanovic.

Недеља, 6 Децембар 2020,  (26 Недеља по Духовима) глас 1

Свети Амфилохије, епископ иконијски

Свети Григорије, епископ акрагантски

Свети Александар Невски

Свети Митрофан, епископ воронешки

Свети мученик Сисисније

Свети мученик Теодор

Свети Дионисије, патријарх цариградски

Свети Исхирион

Свети Елен

Света мученица Меропа

Свети новомученик архимандрит Григорије (Перадзе), грузијски

Тропар Глас 1

Иако су Јудејци каменом запечатили гроб и војници чували Твоје пречисто тело, васкрсао си Тридневни Спаситељу, Који дајеш свету живот. Због тога Ти Небеске Силе мицаху Животодавче: Слава Васкрсењу Твоме Христе, слава царству Твоме, слава провиђењу Твоме, Једини Човекољупче.

Кондак глас 1

Васкрсао си као Бог из гроба у слави и свет си уједно васкрсао, а људска природа Те као Бога песмама слави, и смрт ишчезе. Адам се весели Господе, а Ева сада ослобођена од окова, радује се кличући: Ти си Христе Онај Који свима даје Васкрсење!

Парохијски Свештеник

Отац Срђан Веселиновић: мобилни број: 312.725.9845; e-mail: priest@serbianohr.org

Свеће

Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купите у цркви, заједно са осталим верским стварима.  Такође можете да придарите свећу за здравље или ‘Покој Душе’ свог вољеног за $20 долара која ће бити стављена на олтар.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Сви чланова цркве Васкрсење Христово и 

Александра Леку Урошевића, Маргарету Гатарић, Стојадина Татића, Миру Татић, Зорицу Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Зорицу Радојчић, Бранку Павловић, Божику Миљковић, Даницу Караклајић, Миланку Степановић

Молимо се за покој душа слугу Божијих:  Петар Костић, Милан Сајић, Петар Раћовски, Елизабета Ђурашковић, Срђан Лезаић, Љубиша Миловановић, Илија Ђуришић, Милена Максимовић, Ђуро Опсеница, Светислав Гајовић, Гојко Марковић, Радојке Нинковић, Душанке Васковић, Нада Матић, Ранка Гајић, Марија Лазић, Љубомир Степановић и Милош Гаћановић.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply