Skip to main content

The Bright Resurrection of Christ, The Pascha of the Lord. Acts 1:1-8. John 1:1-17.

On the Great and Holy Feast of Pascha, Orthodox Christians celebrate the life-giving Resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. Today is the celebration of our hope, the celebration of this truth: nothing and no one will ever be able to separate us from God’s love.

Schedule of the Services

Bright Monday, April 17, 2017- Divine Liturgy at 10 AM. Bright Tuesday, April 18, 2017- Divine Liturgy at 10 AM. Sunday of St. Thomas, April 23, 2017- CHURCH SLAVA- Divine Liturgy at 10 AM.

Meet & Greet Sing Along
SSM Choir will be hosting a Meet & Greet Sing Along April 21st at 7 pm.

Folk Festival
On April 29, OHR Church School will have its big folk festival with out-of-town guests. Extra folklore practice is scheduled for Friday April 21 and April 28.

Building Committee
Take the 100 envelope challenge: Donate toward the first phase of repairing the OHR Bell Tower. Place amount on envelope flap in the envelope and give to attendant. Simple as that. Cash or check (checks payable to OHR SOC). If all envelopes collected, we would raise $22,900!

SSM Choir
Choir is re-issuing the CD of Spiritual Songs for $10. You can purchase a copy by the candles in church or ask a choir member. They will be selling the CD on Sundays after Divine Liturgy.

Candles
Candles for Baptisms, Weddings, Slava and the graves are also available at the candle counter along with additional religious supplies. Please donate a candle for Health or In Memory. The price is $20.00.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Dragan Kainovic, Sreten Dimitric, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Milan Urosevic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko and Natalija Markovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milenko Vuckovich, +Stevan Stojanovic, +Dragan Stevanovic, +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, +Aleksandra Jovanovic, +Radomir Ostojic, +Stojan Kovacevic, +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, and +Velemir Majdov.

Let the heavens rejoice and the earth be glad, as is meet; and let the whole world, visible and invisible, feast; for Christ hath risen to everlasting joy.
(from the 1st Ode of the Paschal Canon)

CHRIST IS RISEN! INDEED HE IS RISEN!

We greet you with great joy and love as we celebrate the Feast of the Holy Resurrection of our Lord and God and Savior Jesus Christ. We are reminded by the hymn quoted above that the entire universe rejoices in this singular event which brings new life to all creation. The victory of our Lord Jesus Christ over the powers of death, and the hope of new life are indeed our only consolation during troubled times. The triumph of this Paschal season strengthens our faith and renews our hope. Let us therefore rejoice with the heavens and celebrate with the entire universe on this, the Feast of Feasts!

Priest and the Church Board of the Old Holy Resurrection Church on Palmer extend the best wishes for Pascha. We hope that we are going to see you in the Church. Your Eastern Donation will be greatly appreciated.

Васкрсење Христово- Господња Пасха. Дела Ап. 1, 1-8. Јован 1,1-17.

ХРИСТОС ВАСКРСЕ! ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!

На велики и свети празник Пасхе праволславци славе животодавно Васкрсење Господа Христа. Данас се слави нада и празнује истина, и нико никада неће моћи да нас одвоји од Божије љубави.

Распоред богослужења
Светли пон. 17. април 2017.г.- Света Литургија у 10ч. Светли утор. 18. април 2017.г.- Света Литургија у 10ч. Томина нед. 23. април 2017.г.- ЦРК ВЕНА СЛАВА- Света Литургија у 10ч.

Упознај се и поздрави уз песму
Хор ССМ је домаћин догаћаја Упознај се и поздрави уз песму 21. априла у 19ч.

Фолк фестивал
Црквена школа на Палмеру је домаћин Фолк фестивала са гостима из других градова 29. априлаДодатне пробе су заказане за 21.и 28. април.

Грађевински одбор
Укључте се у акцију 100 коверата. Придарите за прву фазу поправке црквеног торња на Палмеру. Једноставано ставите износ прилога на коверту и дајте је представнику акције. Дарујте готовину или чек (написан на OHR SOC). Уколико се све коверте сакупе, прикупићемо 22.000,00 УСД.

Хор ССМ
Хор поново издаје ЦД са духовном музиком по цени од 10 УСД, који ће да се продаје поред свећа савке недеље после службе.

Свеће
Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купујете у цркви, заједно са осталим верским стварима. Молимо Вас да придарите велике свеће за здравље или покој душе. Коштају 20 УСД.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Николe Каиновића, Сретена Димитрића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Милана Урошевића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка и Наталије Марковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Миленка Вучковића, +Стевана Стојановића, +Драгана Стевановића, +Драгана Ристановића, +Александре Јовановић, +Радомира Остојића, +Стојана Ковачевића, +Ђуре Васића, Светомира Жуњића и +Велемира Мајдова.

„Небеса достојно нека се веселе, а земља нека се радује, да празнује свет сав видљив и невидљив, јер Христос устаде весеље је вечно.“

(из прве песме васкршњег канона)

ХРИСТОС ВАСКРСЕ! ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!

Поздрављамо Вас са великом радошћу и љубављу, док прослављамо празник Васкрсења Господа Бога и Спаситеља нашега Исуса Христа. Горепоменута песма васкршњег канона нас подсећа да се читав универзум радује овом јединственом догађају, који доноси нови живот чтавој творевини. Победа Господа Исуса Христа над силама смрти, као и нада у нови живот, заиста су једина утеха у време невоља. Победа ових васкршњих празника нас учвршћује у вери, и обнавља нашу наду. Стога се радујмо са небесима, и славимо са читавим универзумом овај празник над празницима!

Парох и Управа Старе цркве Васкрсења Христовог на Палмеру Вам честитају најрадоснији празник Васкрсења, у нади даћемо да се видимо уданима који су пред нама. Ваш васкршњи прилог ће бити примљен са молитвеном захвалношћу.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply