Skip to main content

Second Sunday of Pascha: Antipascha, St. Thomas Sunday: Church Slava.
Matthew 28:16-20 (1st Matins Gospel). Acts 5:12-20. John 20:19-31

Martyrs Terence, Pompeius, Africanus, Maximus, Zeno, Alexander, Theodore, and 33 others, beheaded at Carthage (250).

Beginning with this first Sunday after Pascha, the Church dedicates every Sunday of the year to the Lord’s Resurrection.

Schedule of the Services

Sunday, April 30, 2017- Divine Liturgy at 10 AM.

Nuns from the Monastery
Nuns from the monastery in New Carlisle, IN will be our gusts on Sunday, May 21, 2017. Lunch, presentations and conversation will be held following the Liturgy. Monastery products will be available for sale.

Folklore Festival
You are invited to SOKO Folklore Festival on Apr. 29, 2017. Program @ 5:30pm 3116 W. Belden Ave, Chicago, IL 60647.

Building Committee
Donate toward the first phase of repairing the OHR Bell Tower. Place amount on envelope flap in the envelope and give to attendant. Cash or check (checks payable to OHR SOC).

SSM Choir
Choir is re-issuing the CD of Spiritual Songs for $10. You can purchase a copy by the candles in church or ask a choir member. They will be selling the CD on Sundays after Divine Liturgy.

Candles
Candles for Baptisms, Weddings, Slava and the graves are also available at the candle counter along with additional religious supplies. Please donate a candle for Health or In Memory. The price is $20.00.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Dragan Kainovic, Sreten Dimitric, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Milan Urosevic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko and Natalija Markovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milenko Vuckovich, +Stevan Stojanovic, +Dragan Stevanovic, +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, +Aleksandra Jovanovic, +Radomir Ostojic, +Stojan Kovacevic, +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, and +Velemir Majdov.

Недеља друга- Томина. Црквена слава на Палмеру. Матеј 28, 16-20 (Прво васкрсно).
Дела Ап. 5, 12-20. Јован 20,19-31.

Свети мученик Терентије.

Почевши од прве недеље по Васкрсу, Црква сваку недељу у току године посвећује Васкрсењу Господњем.

Распоред богослужења
Нед. 30. април 2017.г.- Света Литургија у 10ч.

Монахиње из Индијане
Монахиње из манастира у Индијани ће бити наше гошће у нељу 21. маја 2017.г. Након Св. Литургије ће се одржати ручак са предавањем и разговором. Манастирски производи ће бити на продају.

Фолклорни фестивал
Позвани сте на СОКО Фолклорни фестивал 29. априла 2017.г. Програм почиње у 17,30ч. на адреси 3116 W. Belden Ave, Chicago, IL 60647.

Грађевински одбор
Придарите за прву фазу поправке црквеног торња на Палмеру. Ставите износ прилога на коверту и дајте је представнику акције. Дарујте готовину или чек (написан на OHR SOC).

Хор ССМ
Хор поново издаје ЦД са духовном музиком по цени од 10 УСД, који ће да се продаје поред свећа савке недеље после службе.

Свеће
Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купујете у цркви, заједно са осталим верским стварима. Молимо Вас да придарите велике свеће за здравље или покој душе. Коштају 20 УСД.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Николe Каиновића, Сретена Димитрића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Милана Урошевића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка и Наталије Марковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Миленка Вучковића, +Стевана Стојановића, +Драгана Стевановића, +Драгана Ристановића, +Александре Јовановић, +Радомира Остојића, +Стојана Ковачевића, +Ђуре Васића, Светомира Жуњића и +Велемира Мајдова.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply