Skip to main content

3rd Sunday after Pentecost. Tone two. Romans 5:1-10. Matthew 6:22-33.

Venerable Onuphrius the Great (400). Venerable Peter of Mt. Athos (734).

Once our souls are clean, then our minds and our bodies will also be cleaned.

Schedule of the Services

Wednesday, June 28, 2017- VIDOVDAN-Divine Liturgy and Parastos at 10 AM.
Friday, June 30, 2017 -Vespers, Akathist and ACE Class at 7 PM.
Sunday, July 2, 2017- Divine Liturgy at 10 AM.

Fr. Mile will be residing priest in the Diocesan Summer Camp from July 2- July 8, 2017.

Glorification of St. Mardarije. Save the Date. Friday, July 14th- Sun., July 16th, 2017.

Independence Day Picnic
Female volunteers are needed to prepare the food in New Gracanica Monastery on Monday, July 3. Contact CSS president Ljiljana Barac (847) 312-9054 or Dr. Slavisa Stepanovic (847) 421-2056 for more information. Please support our diocese.

Building Committee
Donate toward the first phase of repairing the OHR Bell Tower. Place amount on envelope flap in the envelope and give to attendant. Cash or check (checks payable to OHR SOC).

SSM Choir
Choir is re-issuing the CD of Spiritual Songs for $10. You can purchase a copy by the candles in church or ask a choir member. They will be selling the CD on Sundays after Divine Liturgy.

Candles
Candles for Baptisms, Weddings, Slava and the graves are also available at the candle counter along with additional religious supplies. Please donate a candle for Health or In Memory. The price is $20.00.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Dragan Kainovic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Milan Urosevic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko and Natalija Markovic, Mijajle Bicanin, and Magdalena Kostadin.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milenko Vuckovich, +Stevan Stojanovic, +Dragan Stevanovic, +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, +Aleksandra Jovanovic, +Radomir Ostojic, +Stojan Kovacevic, +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, +Miodrag Matic, and +Cvetko Stojkovic.

Недеља 3. по Духовима. Глас 2. Римљанима 5, 1- 10. Матеј 6, 22-33.

Св. преподобни Онуфрије Велики. Преподобни Петар Атонски.

Када нам се очисти душа, очистиће се и наша тела и наши умови.

Распоред богослужења
Сред. 28. јун 2017.г.- ВИДОВДАН- Света Литургија и парастос у 10ч.
Пет. 30. јун 2017.г.-Вeчерње, акатист и веронаука за одрасле у 19ч.
Нед. 2. јул 2017.г.- Света Литургија у 10ч.

Свешт. Миле ће бити у епархијском летњем кампу од 2. јула до 8. јула 2017.г.

Прослављање Св. Мардарија. Забележите датуме. Пет. 14. јули- нед. 16. јули 2017.г.

Пикник на Дан независности
Потребне су волонтерке да припреме храну у манастиру Нова Грачаница у понедељак 3. јула. За више информација позовите председницу КСС Љиљану Бараћ (847) 312-9054 или др. Славишу Степановића (847) 421-2056. Молимо Вас да помогнете нашој епархији.

Грађевински одбор
Придарите за прву фазу поправке црквеног торња на Палмеру. Ставите износ прилога на коверту и дајте је представнику акције. Дарујте готовину или чек (написан на OHR SOC).

Хор ССМ
Хор поново издаје ЦД са духовном музиком по цени од 10 УСД, који ће да се продаје поред свећа савке недеље после службе.

Свеће
Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купујете у цркви, заједно са осталим верским стварима. Молимо Вас да придарите велике свеће за здравље или покој душе. Коштају 20 УСД.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Николe Каиновића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Милана Урошевића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка и Наталије Марковић, Мијајла Бичанина и Магдалене Костадин.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Миленка Вучковића, +Стевана Стојановића, +Драгана Стевановића, +Драгана Ристановића, +Александре Јовановић, +Радомира Остојића, +Стојана Ковачевића, +Ђуре Васића, +Светомира Жуњића, +Миодрага Матића и + Цветка Стојковића.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply