Skip to main content

30th Sunday after Pentecost. Tone five. John 20:11-18 (8th Matins Gospel). Hebrews 11:9-10, 17-23, 32-40. Matthew 1:1-25.

Sunday before the Nativity of our Lord. Serbian Father’s Day.
Martyr Sebastian at Rome (287). St. Modestus I, archbishop of Jerusalem (4th c.).

On this day the Church commemorates all those who were well-pleasing to God from all ages, from Adam to Saint Joseph the Betrothed of the Most Holy Theotokos, those who are mentioned in the geneology of Luke 3:23-38. The holy prophets and prophetesses are also remembered today, especially the Prophet Daniel and the three holy youths.

Schedule of Services

Sat. Jan. 6, 2017- CHRISTMAS EVE- Div. Liturgy at 10 AM. Compline & Badnjak at 7 PM.
Sunday, Jan. 7, 2017- CHRISTMAS- Divine Liturgy at 10 AM.

OHR Food Drive

Donate Non-Perishable food during the Nativity Fast and we will deposit at the Chicago food depository. Money donation? We will donate to Focus North America and to the IOCC.

2018 Calendars

2018 Pocket Church Calendars and wall calendars are available in the church foyer.

College Sudents and OCF

We kindly ask you to help Fr. Mile to create a list and data base of OHR’s college students. Please text or email their names, emails, phone numbers, and name of their college or university.

OHR’s Ping-Pong Tournament

Ping-Pong Tournament will be held on Saturday, December 31, 2017. If you are interested please call Nikola Krcadinac at (630) 290-2813 or Nikola Iljenkarevic at (312) 846-0282.

Serbian New Year

Serbian New Year will be celebrated on Saturday, Jan. 13, 2017. For reservations call Nikola Iljenkarevic at (312) 846-0282 or Mirko Milisav at (773) 255-3776.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko Markovic, Mijajle Bicanin, Zorica Tatic, Ratko Jovanovic, Mirko Soljaga, and Branka Pavlovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, +Miodrag Matic, +Cvetko Stojkovic, +Magdalena Kostadin, +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, +Johanna Savic, + Dragan Kainovic, +Zarko Djurdjevic, +Ksenija Bajovic, +Nadica Videnovic, +Riska Ilic, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, +Brankica Paunovic, + Jelena Opsenica, and + Ljubinka Jovanovic.

Недеља 30. по Духовима. Глас 5. Јован 20, 11-18. Јеврејима 11, 9-10, 17-23, 32-40. Матеј 1, 1-25.
Недеља Светих Отаца- Оци. Свети мученик Севастијан; Свети Модест и други са њим.

Црква данас прославља све који су угодили Богу кроз векове, од Адама до Св. Јосифа и Пресвете Богородице, и све све који се спомињу родослову код Св. Луке 3, 23-38. Такође се славе свети пророци и пророчице, а посебно Св. Пророк Данило и три света младића.

Распоред богослужења

Суб. 6. јан. 2017.г. – БАДЊИ ДАН- Св. Литургија у 10ч. В. повечерје и Бадњак у 19ч.
Нед. 7. јан. 2017.г. – БОЖИЋ- Света Литургија у 10ч.

Прикупљање помоћи на Палмеру

Придарите некварљиву храну у посту, да је проследимо чикашкој јавној кухињи. Новчана помоћ се прослеђује Православним организацијама Севрноамерички фокус и ИОЦЦ.

Црквени календари за 2018.г.

Џепни црквени календари и зидни календари за 2018.г. могу да се купе у припрати храма.

Студенти на колеџима и ОЦФ

Молимо Вас да помогнете свешт. Милету да направи листу и базу података студената са Палмера. Пошаљите имејлом или текст поруком њихова имена, имејл адресе, бројеве телефона и име колеџа или универзитета који похађају.

Турнир у стоном тенису

Турнир ће бити одржан на Палмеру у суб. 30.децембра 2017.г. Заинтересовани могу да се јаве Николи Крчадинцу на (630) 290-2813, или Николи Иљенкаревићу на (312) 846-0282.

Дочек Српске нове године

Дочек Српске нове године на Палмеру се одржава у суботу 13.јануара 2017.г. За резервације позовите Николу Иљенкаревића на (312) 846-0282 или Мирка Милисава на (773) 255-3776.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка Марковића, Мијајла Бичанина, Зорице Татић, Ратка Јовановића, Мирка Сољаге и Бранке Павловић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Ђуре Васића, +Светомира Жуњића, +Миодрага Матића, + Цветка Стојковића, +Магдалене Костадин, +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића, +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића, + Драгана Каиновића, +Ксеније Бајовић, +Надица Виденовић, +Риске Илић, +Бранкице Пауновић, +Имгард Продановић, +Јелене Опсенице и +Љубинке Јовановић.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply