Skip to main content

28th Sunday after Pentecost. Tone three. Nativity Fast. Luke 24:36-53 (6th Matins Gospel). Hebrews 11:9-10, 17-23, 32-40. Matthew 1:1-25.

Martyr Boniface at Tarsus in Cilicia (290). Sunday before the Nativity of our Lord God and Savior Jesus Christ, Holy Fathers.

The Sunday of the Fathers remembers all those in the Old Testament who were related to Christ by blood and those who spoke of his birth as a man. This Sunday is part of the Forefeast of the Nativity.

In the morning of Oci, the Sunday immediately before Christmas Day, the children tie their father, and he pays the ransom with the prepared presents.

Schedule of the Services
Friday, Jan. 6, 2017- Great Compline and Badnjak at 7 PM.
Saturday, Jan. 7, 2017- CHRISTMAS- Divine Liturgy at 10 AM.
Sunday, Jan. 8, 2017- SYNAXIS OF THE THEOTOKOS- Divine Liturgy at 10 AM.

Building Committee
Please help us to raise funds for the repair of our aging parish church. All the donations can be mailed to: Attn: Building Committee – Old Holy Resurrection SO Church, 3062 W. Palmer Sq., Chicago, IL 60647.
Mark your calendars for Serbian New Year’s Eve Celebration on January 13, 2017 in our Church Hall.

Candles
Candles for Baptisms, Weddings, Slava and the graves are also available at the candle counter along with additional religious supplies.

Please donate a candle for Health or In Memory. The price for either one is $20.00.
Church Calendars

Diocesan Pocket Calendars in both languages are available in the Church foyer. The price is $4.00.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Mirkа Ivanisevic, Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Velimir Majdov, Slavica Kostic Prostran, Dragan Kainovic, and Ljubomir Stepanovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milenko Vuckovich, +Stevan Stojanovic, +Dragan Stevanovic, +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, and +Aleksandra Jovanovic. Pomen for +Sava Jekic, given by Vera Bjelopetrovic. Pomen for +Gordana Jovcic, given by Dragoljub and Kelly Adamovic.

Нед. 28. по Духовима. Глас 3. Божићни пост. Лука 24, 36-53 (Шесто васкрсно). Ап. Јевр 11, 9-10, 17-23, 32-40. Јев. Мт 1, 1-25.

Св. Мученик Бонифатије. Недеља Светих Отаца. Оци.

У Недељу Светих Отаца се сећамо свих из Старог завета који су били род Христу по телу, и оне који су најавили Његов долазак као човека. Ова недеља је део предпразничтва Божића.

На Оце ујутру, деца изненада везују очеве. Када им пожеле срећан празник, они се одвезују припремљеним поклонима.

Распоред богослужења
Пет. 6. јан. 2017.г. – Велико повечерје и Бадњак у 19ч.
Суб. 7. јан. 2017.г. – БОЖИЋ- Света Литургија у 10ч.
Нед. 8. јан. 2017.г.- САБОР ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ- Света Литургија у 10ч.

Граћевински одбор
Помозите да прикупимо средства за поправке на нашој старој цркви. Прилоге шаљите на: Old Holy Resurrection Serbian Orthodox Church, 3062 W. Palmer Sq., Chicago, IL 60647.
Планирајте дочек Српске Нове Године 13. јануара 2017.г. у нашој црквеној сали.

Свеће
Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купујете у цркви, заједно са осталим верским стварима.
Молимо Вас да придарите велике свеће за здравље или покој душе. Коштају 20 УСД.

Црквени календари
Епархијски џепни календари на два језика могу да се купе у припрати, по цени од 4 УСД.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Мирке Иванишевић, Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Велимира Мајдова, Славице Костић Простран, Николe Каиновића, и Љубомира Степановића.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Миленка Вучковића, +Стевана Стојановића, +Драгана Стевановића, +Драгана Ристановића и +Александру Јовановић. Помен за +Саву Јекића, од Вере Бјелопетровић. Помен за +Гордану Јовчић, од Драгољуба и Кели Адамовић.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply