Skip to main content

17th Sunday after Pentecost. Tone eight.
2 Corinthians 6:16-7:1. Galatians 2:16-20. Matthew 15:21-28. Mark 8:34-9:1.

Sunday after the Universal Elevation of the Precious and Life-Creating Cross of the Lord.

Venerable Eumenes, bishop of Gortyna (7th c.). Martyr Ariadne of Phrygia (2nd c.).

For any miracle to take place, we first need faith and then humility, the faith and humility of the Canaanite woman, who asks for Christ’s mercy and help.

Schedule of the Services

Friday, October 6, 2017 – Vespers and Akathist at 7 PM.
Sat. Oct. 7, 2017- MEMORIAL SATURDAY- Div. Liturgy and Memorial Service at 10 AM.
Sunday, October 8, 2017- Div. Liturgy and Church School at 10 AM.

Fr. Mile will be in Serbia from Oct. 9 until Oct. 22, 2017. Fr. Serafim Baltic (847) 239-2560 will substitute for the Liturgy. In case of emergency please call Fr. Aco Petrovic (224) 875-3237.

Church School
Parents Meeting will be held on Sun. Oct. 1, 2017 after Liturgy. Please bring your children to Church School regularly.

Poetry Evening
Spiritual and Lyric poetry program with live piano music will be held at OHR on Friday, October 6, 2017.

Tamburitzans
The choir will again be hosting “Tammies” on Sunday, November 19th. Information for this performance will be announced in the near future and as last year the “After Party” will be at OHR.

Building Committee
Donate toward the repairing the OHR Bell Tower. Repair will begin this Monday, Oct. 3, 2017.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Milan Urosevic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko and Natalija Markovic, Mijajle Bicanin, Radisa Miletic, Ratko Jovanovic, and Vukosava Krcadinac.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milenko Vuckovich, +Stevan Stojanovic, +Dragan Stevanovic, +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, +Aleksandra Jovanovic, +Radomir Ostojic, +Stojan Kovacevic, +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, +Miodrag Matic, +Cvetko Stojkovic, +Magdalena Kostadin, +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, and + Dragan Kainovic.

Недеља 17. по Духовима- по Воздвижењу. Глас 8.
Галатима 2, 16-20. 2 Коринћанима 6, 16-7, 1. Марко 8, 34-9, 1. Матеј 15, 21-28.

Св. Евменије Гортински; Св.мученица Аријадна.

Да би се свако чудо догодило, најпре нам је потребна вера и понизност какву је имала жена Хананејка, која је од Христа тражила милост и помоћ.

Распоред богослужења

Пет. 6. октобар 2017.г.- Вeчерње и акатист у 19ч.
Суб. 7. октобар 2017.г.- ЗАДУШНИЦЕ- Св. Литургија и парастос у 10ч.
Нед. 8. октобар 2017.г.- Св. Литургија и црквена школа у 10ч.

Свешт. Миле ће бити у Србији од 9. до 22. октобра. Литургију ће да служи о. Серафим Балтић (847) 239-2560. У хитним случајевима позовете о. Ацу Петровића на (224) 875-3237.

Црквена школа
Родитељски састанак ће да се одржи у недељу 1. октобра после Литургије. Молимо Вас да редовно доводите децу у црквену школу.

Вече поезије
Вече духоне и лирске поезије уз пратњу на клавиру одржаће се на Палмеру у петак 6. октобра 2017.г.

Тамбурицанс
С.С.М. хор ће бити домаћина ансамблу Тамбурицанс у недељу 19. новембра. Очекујте обавештења о забави након представе на Палмеру.

Грађевински одбор
Придарите за поправке црквеног торња на Палмеру (чек напишите на OHR SOC). Радови почињу у понедељак 3. октобра 2107.г.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Милана Урошевића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка и Наталије Марковић, Мијајла Бичанина, Радише Милетића, Ратка Јовановића и Вукосаве Крчадинац.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Миленка Вучковића, +Стевана Стојановића, +Драгана Стевановића, +Драгана Ристановића, +Александре Јовановић, +Радомира Остојића, +Стојана Ковачевића, +Ђуре Васића, +Светомира Жуњића, +Миодрага Матића, + Цветка Стојковића, +Магдалене Костадин, +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића и + Драгана Каиновића.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply