Skip to main content

Sunday of the Publican and the Pharisee. Tone eight.
John 21:15-25 (11th Matins Gospel). 2 Timothy 3:10-15. Luke 18:10-14.

Sts. Hieromartyr Clement, bishop of Ancyra, and Martyr Agathangelus (296).

Though the Pharisee was genuinely righteous under the Law, he boasted before God and was condemned. The publican, although he was truly sinful, begged for mercy, received it, and was justified by God.

Schedule of the Services

Friday, Feb. 10, 2017- Vespers and Akathist at 7 PM.
Sunday, Feb. 12, 2017- THREE HOLY HIERARCHS- Div. Liturgy and Church School at 10 AM.

Building Committee
Take the 100 envelope challenge: Donate toward the first phase of repairing the OHR Bell Tower. Place amount on envelope flap in the envelope and give to attendant. Simple as that. Cash or check (checks payable to OHR SOC). If all envelopes collected, we would raise $22,900!

The OHR Annual Meeting
February 26, 2017. Luncheon immediately following Liturgy. Meeting at 1:00 AM.

SSM Choir
SSM Choir will meet this Sunday after Divine Liturgy. Choir is re-issuing the CD of Spiritual Songs for $10. You can purchase a copy by the candles in church or ask a choir member. They will be selling the CD on Sundays after Divine Liturgy.

Church School
Our Church School teachers make an effort to teach our children Orthodox tradition, Serbian language, culture and heritage. We kindly ask parents to bring their children to church and to the Church School.

The blessing of homes in our parish has begun. The blessing of homes is an old Orthodox tradition. Make this visit of your priest to be a blessed experience for you and your family.

Candles
Candles for Baptisms, Weddings, Slava and the graves are also available at the candle counter along with additional religious supplies. Please donate a candle for Health or In Memory. The price is $20.00.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Mirkа Ivanisevic, Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Velimir Majdov, Slavica Kostic Prostran, Dragan Kainovic, and Ljubomir Stepanovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milenko Vuckovich, +Stevan Stojanovic, +Dragan Stevanovic, +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, and +Aleksandra Jovanovic.
Pomen for +Radomir Ostojic, given by Sofija Ostojic. Pomen for +Darinka Ivanovic, given by Gorica, Suzana and Tanja.

Недеља о Митару и Фарисеју. Глас 8.
Јован 21, 15-25 (Једанаесто васкрсно). Ап. 2. Тим 3, 10-15. Јев. Лука 18, 10-14.
Св. Свештеномученик Климент Анкирски.

Иако је фарисеј био праведан пред законом, он се Богу хвалио, и због тога је осуђен. Цариник је био истински грешан, али је молио за милост, коју је добио и био оправдан пред Богом.

Распоред богослужења

Пет. 10. фебруар 2017.г. –Вечерње и акатист у 19ч.
Нед. 12. фебруар 2017.г.-СВЕТА ТРИ ЈЕРАРХА- Света Литургија и Црквена школа у 10ч.

Граћевински одбор
Укључте се у акцију 100 коверата. Придарите за прву фазу поправке црквеног торња на Палмеру. Једноставано ставите износ прилога на коверту и дајте је представнику акције. Дарујте готовину или чек (написан на OHR SOC). Уколико се све коверте сакупе, прикупићемо 22.000,00 УСД.

Годишња скупштина на Палмеру
26. фебруар 2017.г. Ручак након Св. Литургије. Годишња скупштина у 13ч.

Хор ССМ
Хор ССМ ће додржати састанак у недељу после Литургије. Хор поново издаје ЦД са духовном музиком по цени од 10 УСД, који ће да се продаје поред свећа савке недеље после службе.

Црквена школа
Учитељи наше Црквене школе се труде да науче децу Православном Предању, српском језику и култури. Љубазно молимо родитеље да децу редовно доводе у цркву и на часове.

Свећење водице у домовима после Богојављења је почело. Ова молитва је од старина део Православног предања. Нека посета свештеника вашој породици буде благословено искуство.

Свеће
Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купујете у цркви, заједно са осталим верским стварима. Молимо Вас да придарите велике свеће за здравље или покој душе. Коштају 20 УСД.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Мирке Иванишевић, Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Велимира Мајдова, Славице Костић Простран, Николe Каиновића, и Љубомира Степановића.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Миленка Вучковића, +Стевана Стојановића, +Драгана Стевановића, +Драгана Ристановића и +Александру Јовановић.

Помен за +Радомира Остојића, од Софије Остојић. Помен за +Даринку Ивановић, од ћерке Горице, Сузане и Тање.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply