Skip to main content

Sunday, November 15th, 2020 23rd Sunday after Pentecost Tone 6

Martyrs Acindynus, Pegasius, Aphthonius, Elpidephorus, and Anempodistus of Persia (341).

New Hieromartyrs Constantine and Anania priests (1918).

New Hieromartyrs Bishop Victorin and Priest Basil Luzgin of Glazomicha (1918).

Venerable Marcian of Cyrrhus (388).

“Shuiu-Smolensk” Wonderworking Icon of the Mother of God (1654-1655).

Blessed Cyprian of Storozhev, former outlaw (Olonets) (16th c.).

St. Erc, bishop of Slane, Ireland (512) (Celtic & British).

St. Anthony the Confessor, archbishop of Thessalonica (844).

Women-Martyrs Cyriaca, Domnina and Domna (Greek).

Troparion of the Sunday, Tone VI —

The angelic powers were at Thy tomb; / the guards became as dead men. / Mary stood by Thy grave, / seeking Thy most pure Body. / Thou didst capture hell, / not being tempted by it. / Thou didst come to the Virgin, granting life. / O Lord, Who didst rise from the dead: glory to Thee!

Kontakion of the Sunday, Tone VI —

When Christ God, the Giver of Life, / raised all of the dead from the valleys of misery with His mighty hand, / He bestowed resurrection on the human race. / He is the Savior of all, the Resurrection, the Life, and the God of all.

Martyrs Acindynus, Pegasius, Aphthonius, Elpidephoros & Anempodistus, Troparion, Tone II 

O athletes of the Lord,/ blessed is the earth/ which drank in your blood,/ and holy the habitations which have received your bodies,/ for ye vanquished the enemy in the arena/ and preached Christ with boldness.// Entreat Him, in that He is good, we pray, that our souls be saved.

Parish Priest’s Contact Information 

Father Serge Veselinovich cell: 312.725.9845; e-mail: priest@serbianohr.org

Candles

Candles for Baptisms, Weddings, Slava’s and gravesides can be purchased at the church candle counter along with other religious supplies. You may also prepay a candle for the Health or In Memory of a loved one for $20 that will be placed on the altar.

We pray for the health and salvation for the servants of God:  All members of Holy Resurrection Church and especially for Aleksandar Leka Urošević, Margaret Gatarić, Stojadin Tatić, Mira Tatić, Zorica Jovanović, Dimitrije Mičić, Rade Radović, Miroslav Nikolić, Zorica Radojčić, Branka Pavlović, Božika Miljković, Danica Karaklajic, and Gordana Nenadovic.   

We pray for the repose of the souls of the servants of God:  Petar Kostić, Milan Sajić, Petar Rachowsky, Elizabeth Djuraskovich, Srdjan Lezaic, Ilija ‘Eli’ Djurisić, Milena Maksimović, Djuro Opsenica, Svetislav Gajović, Gojko Marković, Radojka Ninkovic, Dusanka Vaskovic, Nada Matich, Ranka Gajic, Marija Lazich, Ljubomir Stepanovic, Milos Gacanovic.

Divine Liturgy Saturday November 14th Holy Cosmas & Damian at 10:00 am

Недеља, 15 Новембар 2020,  23 Недеља по Духовима глас 6

Свети мученици Акиндин, Пигасије, Анемподист, Афтоније, Елпидифор и други с њима

Свети преподобни Маркијан Кирски

Свети свештеномученик Викторин, епископ патавски

Свете мученице Кириакија, Домнина и Домна

Тропар Глас 6

Анђелске силе и стражари обамреше на гробу Твоме, а Марија стајаше код гроба тражећи Твоје пречисто Тело. Зарооио си ад Ти, Који се ниси саблазнио од њега, срео си Леву, Ти, Који Теби дарнеш живот. Господе, Који си Васкрсао из мртвих, слава.

Кондак Глас 6. Дланом Сруком у коме је почетак живота, Животодавац Христос ьог, васкрснувши све умрле из мрачних дубина пакла, даде роду људском васкрсење, јер је Спаситељ свих, Васкрсење и Живот и Бог свих.

Парохијски Свештеник

Отац Срђан Веселиновић: мобилни број: 312.725.9845; e-mail: priest@serbianohr.org

Свеће

Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купите у цркви, заједно са осталим верским стварима.  Такође можете да придарите свећу за здравље или ‘Покој Душе’ свог вољеног за $20 долара која ће бити стављена на олтар.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Сви чланова цркве Васкрсење Христово и 

Александра Леку Урошевића, Маргарету Гатарић, Стојадина Татића, Миру Татић, Зорицу Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Зорицу Радојчић, Бранку Павловић, Божику Миљковић, Даницу Караклајић, Миланку Степановић

Молимо се за покој душа слугу Божијих:  Петар Костић, Милан Сајић, Петар Раћовски, Елизабета Ђурашковић, Срђан Лезаић, Љубиша Миловановић, Илија Ђуришић, Милена Максимовић, Ђуро Опсеница, Светислав Гајовић, Гојко Марковић, Радојке Нинковић, Душанке Васковић, Нада Матић, Ранка Гајић, Марија Лазић, Љубомир Степановић и Милош Гаћановић.

Света Литургија у Суботу 14 Новембар Св. Козма и Дамјан (Врачеви) у 10 ујутро

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply