Skip to main content

Sunday, January 3rd, 2021 (30th Sunday after Pentecost) Tone 5

Sunday before the Nativity of our Lord God and Savior Jesus Christ.

Forefeast of the Nativity of Christ.

Virgin-martyr Juliana of Nicomedia, and with her 500 men and 130 women (304).

Repose of St. Peter, metropolitan of All Russia (1326).

New Hieromartyr Michael priest (1918).

New Hieromartyr Sergius deacon (1937).

New Hieromartyr Nicetas bishop of Belevsk (1938).

New Hieromartyr Leontius deacon (1940).

St. Juliana, princess of Vyazma (1406).

Blessed Procopius of Vyatka, fool-for-Christ (1677).

St. Philaret (Theodosius in schema), metropolitan of Kiev (1857).

Martyr Theomistocles of Myra in Lycia (251).

St. Macarius the Faster, Abbot of the Khakhuli Monastery (11th c.) (Georgia).

St. Anthony II The Catholicos of Georgia (1827) (Georgia).

Finding of the relics (1950) of New Monk-martyr Ephraim of Nea Makri (1426).

Troparion of the Sunday, Tone 5 —

Let us, the faithful, praise and worship the Word, / Co-eternal with the Father and the Spirit, / born for our salvation from the Virgin, / for He willed to be lifted up on the cross in the flesh, / to endure death / and to raise the dead by His glorious resurrection.

Kontakion of the Sunday, Tone 5—

Thou didst descend into hell, O my Savior, / shattering its gates as almighty; / resurrecting the dead as Creator, / and destroying the sting of death. / Thou hast delivered Adam from the curse, O Lover of Man, / and we all cry to Thee: “O Lord, save us!”

Sunday Before the Nativity of the Savior, Troparion, Tone 2 —

Great are the accomplishments of faith,/ for the Three Youths rejoiced in the fountain of flames as though in the waters of rest;/ and the prophet Daniel appeared/ a shepherd to the lions as though they were sheep.// So by their prayers O Christ God save our souls

Kontakion, Tone I —

Rejoice O Bethlehem! Prepare yourself O Ephratha!/ The Lamb is on her way to give birth to the Chief Shepherd she carries in her womb./ The God-bearing forefathers will rejoice beholding Him// and the shepherds will glorify her nursing Him.

Parish Priest’s Contact Information 

Father Serge Veselinovich cell: 312.725.9845; e-mail: priest@serbianohr.org

Candles

Candles for Baptisms, Weddings, Slava’s and gravesides can be purchased at the church candle counter along with other religious supplies. You may also prepay a candle for the Health or In Memory of a loved one for $20 that will be placed on the altar.

We pray for the health and salvation for the servants of God:  All members of Holy Resurrection Church and especially for Aleksandar Leka Urošević, Margaret Gatarić, Stojadin Tatić, Mira Tatić, Zorica Jovanović, Dimitrije Mičić, Rade Radović, Miroslav Nikolić, Zorica Radojčić, Branka Pavlović, Božika Miljković, Gordana Nenadovic and Gojko Sofrenovic.   

We pray for the repose of the souls of the servants of God:  Petar Kostić, Milan Sajić, Petar Rachowsky, Elizabeth Djuraskovich, Srdjan Lezaic, Ilija ‘Eli’ Djurisić, Milena Maksimović, Djuro Opsenica, Svetislav Gajović, Gojko Marković, Radojka Ninkovic, Dusanka Vaskovic, Nada Matich, Ranka Gajic, Marija Lazich, Ljubomir Stepanovic, Milos Gacanovic.

Dear Sisters, 

We hope this finds you and your families healthy and in preparation for the Christmas holidays! 

The situation with the virus prevents us from celebrating this Christmas as in previous years, but we will do our best to celebrate one of the biggest Christian holidays, while respecting all the necessary safety measures in place! 

We ask all our sisters who feel they can help with the organization of Christmas Eve dinner to contact us! 

The OHR KSS board, 

Žiža 

Christina 

Ana  

Christina Krcadinac

630-290-2814

OHRKolo@outlook.com 

Недеља, 3 Јануар 2021,  (30 Недеља по Духовима) глас 5

Света мученица Јулијана и шест стотина тридесет мученика с њом

Свети Петар Чудотворац, митрополит руски

Свети мученик Темистокле

Свети преподобни Прокопије вјатски, Христа ради јуродиви

Света Јулијана, књегиња вјаземска

Тропар Глас 5

Прославимо песмама верни и поклонимо се Логосу Који са Оцем и Духом нема почетка и Који се родио од Дјеве ради нашег спасења, јер се добровољно телом успео на Крст, смрт претрпео и васкрсао умрле, Својим славним Васкрсењем.

Кондак глас 5

У ад си сишао, Спаситељу мој, Ти Који си уништио врата пакла као Најсилнији. Умрле си као Творац са Собом васкрсао и Адам би избављен од проклетства, Човекољупче. Зоог тога Ти сви кличемо: Спаси нас Господе!

Тропар Претпразништву, глас 4. 

Припреми се отвори се свима Едеме, раду се Еуфрате, јер Дрво Живота у пећини процвета од дјеве: ислени рај се показа у Њеној угроби, и у њему Божански Плод. Од Њега једући живи ћемо бити и нећемо умрети као Адам: Христос се рађа, да обнови пали људски лик.

Кондак Претпразништву, глас 2. Гледајући у Витлејему Онога Који је у пелене повијен, и Који држи целу Земљу рукама Својим принесимо претпразничке песме Оној Која Га је родила: Јер се Она као Мајка весели, држећи у наручју Сина Божијег.

Парохијски Свештеник

Отац Срђан Веселиновић: мобилни број: 312.725.9845; e-mail: priest@serbianohr.org

Свеће

Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купите у цркви, заједно са осталим верским стварима.  Такође можете да придарите свећу за здравље или ‘Покој Душе’ свог вољеног за $20 долара која ће бити стављена на олтар.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Сви чланова цркве Васкрсење Христово и 

Александра Леку Урошевића, Маргарету Гатарић, Стојадина Татића, Миру Татић, Зорицу Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Зорицу Радојчић, Бранку Павловић, Божику Миљковић, Миланку Степановић и Гојка Софреновића

Молимо се за покој душа слугу Божијих:  Петар Костић, Милан Сајић, Петар Раћовски, Елизабета Ђурашковић, Срђан Лезаић, Љубиша Миловановић, Илија Ђуришић, Милена Максимовић, Ђуро Опсеница, Светислав Гајовић, Гојко Марковић, Радојке Нинковић, Душанке Васковић, Нада Матић, Ранка Гајић, Марија Лазић, Љубомир Степановић и Милош Гаћановић.

Драге сестре и браћо,

Надам се да Вас и ваше породице затичем и здрављу и у припремама за Божићне празнике!

Ситуација са вирусом нас онемогућије да овај Божић буде као предходних година али потрудићемо се да уз поштовање сви мера заштите обележимо један од највећих Хришћански празника!

Молим све вас, који се осећате да би могли да нам помогнете н било који начин око организације Божићне вечере, да нам се јавите.

Контакт: Председница КСС Живка Виденовић 773.344.6952 или

Крстина Крчадинац 630.344.6952

OHRKolo@outlook.com 

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply