Skip to main content

7th Sunday of Pascha- Holy Fathers of the 1st Council. Tone 6. Epistle: Acts 20:16-18; 28-36. Gospel: Jn 17:1-13.

Appearance of the Precious Cross over Jerusalem.

The Fathers of the Council declined to accept a Symbol of Faith (Creed) proposed by the Arians. Holy Fathers set forth and confirmed the Apostolic teachings about Christ’s divine nature.

Schedule of Services

Thursday, May 24, 2018- STS. CYRIL AND METHODIUS- Div. Liturgy at 10 AM.

Saturday, May 26, 2018- MEMORIAL SAT. -Div. Liturgy and Memorial Service at 9 AM.
-Vespers at 5 AM.

Sunday, May 27, 2018-PENTECOST- Div. Liturgy and Church School at 10 AM.

Monday, May 28, 2018- PENTECOST MONDAY- Div. Liturgy at 10 AM.

Tuesday, May 29, 2018- PENTECOST TUESDAY- Div. Liturgy at 10 AM.

Fr. Mile will be in Serbia from May 30 until June 23, 2018. Fr. Tom Kazich tkazich@gmail.com will substitute for the Liturgy on Sun. June, 3. Fr. Serafim Baltic (847) 239-2560 will substitute on June10, and on June 17, 2018. In case of emergency please call Fr. Aco Petrovic (224) 875-3237.

Church School

End of Church School year celebration will be held on June 3, 2018 following the Liturgy.

Board Meeting

OHR Parish Council meeting will be held on Sunday, May 27, 2018.

Fresco Project

If you are considering participating in this unique project please call Fr. Mile at 224-425-9847 or contact him via email at frmile@yahoo.com for information.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Stanojla Varagic, Gojko Markovic, Zorica Tatic, Ratko Jovanovic, Branka Pavlovic, and Bozika Miljkovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, +Johanna Savic, + Dragan Kainovic, +Zarko Djurdjevic, +Ksenija Bajovic, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, + Jelena Opsenica, + Ljubinka Jovanovic, + Mirko Soljaga, +Pantelija Ruzicic, +Mijajle Bicanin, + Draga Ostojic, +Milan Radakovic, and +Jovan Iljenkarevic.

Недеља седма- Св. Отаца Првог васељенског сабора. Глас 6.

Ап. Дап 20,16-18; 28-36. Јев. Јн 17,1-13.

Појава Часног Крста у Јерусалиму.

Оци сабора су одбацили исповедање вере јеретика аријанаца. Они су су никејским исповедањем вере потврдили учење Апостола о Христовој божанској природи.

Распоред богослужења

Чет. 24.мај 2018.г.- СВ. ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ- Литургија у 10ч.

Суб. 26.мај 2018.г.- ЗАДУШНИЦЕ- Литургија и парастос у 9ч. -Вечерње у 17ч.

Нед. 27.мај 2018.г.- ПЕДЕСЕТНИЦА- Литургија и Црквена школа у 10ч.

Пон. 28.мај 2018.г.- ДУХОВСКИ ПОНЕДЕЉАК- Литургија у 10ч.

Утор. 29.мај 2018.г.- ДУХОВСКИ УТОРАК- Литургија у 10ч.

Свешт. Миле ће бити у Србији од 30.маја до 23.јуна. Литургију ће 3.јуна да служи о. Том Казић tkazich@gmail.com. Литургије 10. и 17.јуна ће служити о. Серафим Балтић (847) 239-2560. У хитним случајевима позовете о. Ацу Петровића на (224) 875-3237.

Цркевена школа

Прослава завршетка црквеношколске године ће да се одржи у недељу 3.јуна 2018.г.после Литургије.

Одбор ЦШО

ЦШО на Палмеру ће одржати састанак у недељу 27.маја 2018.г.

Фреске на Палмеру

Уколико желите да учествујете у јединственом пројекту израде живописа, обратите се свешт. Милету путем електронске поште Frmile@yahoo.com , или на (224) 425-9847.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Станојле Варагић, Гојка Марковића, Зорице Татић, Ратка Јовановића, Бранке Павловић Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића, +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића, + Драгана Каиновића, +Ксеније Бајовић, +Јелене Опсенице, +Имгард Продановић, +Јелена павловић, +Љубинке Јовановић, +Мирка Шољаге, +Пантелије Ружичића, +Мијајла Бичанина, +Драге Остојић, +Милана Радаковића и +Јована Иљенкаревића.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply