Skip to main content

7th Sunday after Pentecost. Tone six. Romans 15:1-7. Matthew 9:27-35.

Holy 45 Martyrs at Nicopolis in Armenia (319). Venerable Anthony of the Kiev Caves (1073).

The healing performed by Christ in the Gospel is permanent, it is for good and salvation, it is for repentance and thanksgiving.

Schedule of the Services

Friday, July 28, 2017 – Vespers and Akathist at 7 PM.
Sun. July 30, 2017- Div. Liturgy at 10 AM.

Drazin Dan at OHR
Old Holy Resurrection Serbian Orthodox Church will be holding it’s annual Drazan Dan (Draza’a Day) Celebration on Sunday, July 23rd after the Liturgy at 1:00 pm. The speaker for this years event will be our parish priest Fr. Mile Subotic. The subject of the presentation will be “Draza Mihailovic and the Ravna Gora Movement from the perspective of a Pioneer” of which a summary is listed below. Consider attending the Liturgy and then stay for the presentation. Lunch and refreshments will be available.

Building Committee
Donate toward the repairing the OHR Bell Tower. Cash or check (checks payable to OHR SOC).

Candles
Candles for Baptisms, Weddings, Slava and the graves are also available at the candle counter along with additional religious supplies. Please donate a candle for Health or In Memory. The price is $20.00.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Dragan Kainovic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Milan Urosevic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko and Natalija Markovic, and Mijajle Bicanin,

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milenko Vuckovich, +Stevan Stojanovic, +Dragan Stevanovic, +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, +Aleksandra Jovanovic, +Radomir Ostojic, +Stojan Kovacevic, +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, +Miodrag Matic, +Cvetko Stojkovic, +Magdalena Kostadin, and +Branko Puhar.

Недеља 7. по Духовима. Глас 6. Римљанима 15, 1-7. Матеј 9, 27-35.

Св. 45 мученика из Никопоља; Преподобни Анатоније Печерски.

Христос у данашњем Јеванђељу исцељује трајно, на добро и на спасење, за покајање и благодарност.

Распоред богослужења

Пет. 28. јул 2017.г.- Вeчерње и акатист у 19ч.
Нед. 30. јул 2017.г.- Св. Литургија у 10ч.

Дражин дан на Палмеру
Стара црква Васкрсења Христовог на Палмеру одржаће Дражин дан у недељу 23. јула у 13ч. након Свете Литургије. Овогодишњи говор ће да држи наш свештеник Миле Суботић. Тема његовог предавања ће да буде “Дража Михаиловић и Равногорски покрет из перспективе пионира”, чији сажетак се налази у наставку. Планирајте да дођете на Литургију и предавање у наставку. У понуди ће бити ручак и пиће.

Грађевински одбор
Придарите за поправке црквеног торња на Палмеру. Дарујте готовину или чек (написан на OHR SOC).

Свеће
Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купујете у цркви, заједно са осталим верским стварима. Молимо Вас да придарите велике свеће за здравље или покој душе. Коштају 20 УСД.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Николe Каиновића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Милана Урошевића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка и Наталије Марковић, и Мијајла Бичанина.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Миленка Вучковића, +Стевана Стојановића, +Драгана Стевановића, +Драгана Ристановића, +Александре Јовановић, +Радомира Остојића, +Стојана Ковачевића, +Ђуре Васића, +Светомира Жуњића, +Миодрага Матића, + Цветка Стојковића, +Магдалене Костадин, и +Бранка Пухара.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply