Skip to main content

5th Sunday of Lent- Sint Mary of Egypt. Tone 1.

Epistle: Heb 9:11-14 & Gal 3:23-29. Gospel: Mk 10:32-45 & Lk 7:36-50.

Venerable Simeon the New Theologian; St. Gregory the Dialogist, Pope of Rome.

Nearing the end of the Lenten journey, the story of St. Mary of Egypt demonstrates that it is never to late in life- or Lent- to attend to eternal matters.

Schedule of Services

Wednesday, Mar. 28, 2018 – Liturgy of the Presanctified at 10 AM.
Friday, Mar. 30, 2018- Liturgy of the Presanctified and Confession at 6 PM.
Saturday, Mar. 31, 2018- LAZARUS SATURDAY- Liturgy and Vrbice at 10 AM.
-Great Vespers and Confession at 5 PM.
Sunday, Apr. 1, 2018- PALM SUNDAY- Liturgy and Church School at 10 AM.

OHR Food Drive

Donate Non-Perishable food during the Great Lent and we will deposit at the Chicago food depository. Money donation? We will donate to Focus North America and to the IOCC.

Church School

Please bring your children regularly and observe the Altar Servers schedule.

On Lazarus Saturday, March 31, 2018 our Church School will have an Art Exhibit with a lunch for OHR Seniors following the service. Bowling at Brunswick Zone in Niles at 2 PM.

“Lenten Journey” ACE Classes

Fr. Mile will conduct “Lenten Journey” ACE Classes on Sundays of the Holy Lent after lunch.

The blessing of homes continues

Please let Fr. Mile know what day and time is good for his visit, if you are willing to anticipate home blessing.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Stanojla Varagic, Gojko Markovic, Mijajle Bicanin, Zorica Tatic, Ratko Jovanovic, and Branka Pavlovic.

Good health prayer for Ana Lazarevic, and Marjan, Vesna, Nikola and Aleksandar Marjanovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Cvetko Stojkovic, +Magdalena Kostadin, +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, +Johanna Savic, + Dragan Kainovic, +Zarko Djurdjevic, +Ksenija Bajovic, +Riska Ilic, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, +Brankica Paunovic, + Jelena Opsenica, + Ljubinka Jovanovic, + Mirko Soljaga, +Pantelija Ruzicic, and + Draga Ostojic.

Недеља пета поста- Глувна. Глас 1.
Ап. Јев 9,11-14 и Гал 3,23-29. Јев. Мк 10,32-35 и Лк 7,36-50.

Преподобни Симеон Нови Богослов; Св. Григорије Двојеслов.

Пред крај великопосног путовања, казивање о Св. Марији Египћанки нам показује да никада није касно у животу или посту, да се окренемо вечним стварима.

Распоред богослужења

Сред. 28.мар. 2018.г.- Литургија Пређеосвећених у 10ч.
Пет. 30.мар. 2018.г.- Литургија Пређеосвећених и Исповест у 18ч.
Суб. 31.мар. 2018.г.-ЛАЗАРЕВА СУБОТА- Света Литургија и Врбице у 10ч.

-Вечерње и Исповест у 17ч.
Нед. 1.апр. 2018.г.- ЦВЕТИ- Света Литургија и Црквена школа у 10ч.

Прикупљање помоћи на Палмеру

Придарите некварљиву храну у посту, да је проследимо чикашкој јавној кухињи. Новчана помоћ се прослеђује Православним организацијама Севрноамерички фокус и ИОЦЦ.

Цркевена школа

Молимо Вас да децу редовно доводите и да се придржавате распореда чтечева у олтару.

На Лазареву суботу 31.марта наша Црквена школа припрема ручак после службе и организује изложбу радова Ликовне радионице. На куглање у Најлсу се иде у 14ч.

”Великопосно путовање”

Сваке недеље после ручка у току Великог поста свешт. Миле ће држати часове веронауке за одрасле.

Свећење водице у домовима се наставља

Љубазно Вас молимо, уколико сте вољни, јавите свешт. Милету који Вам дан и време одговарају за свећење водице.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Станојле Варагић, Гојка Марковића, Мијајла Бичанина, Зорице Татић, Ратка Јовановића и Бранке Павловић.
Молитва за здравље Ане Лазаревић и Марјана, Весне, Николе и Александра Марјановића.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: Цветка Стојковића, +Магдалене Костадин, +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића, +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића, + Драгана Каиновића, +Ксеније Бајовић, +Риске Илић, +Бранкице Пауновић, +Имгард Продановић, +Јелене Опсенице, +Љубинке Јовановић, +Мирка Шољаге, +Пантелије Ружичића и +Драге Остојић.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply