Skip to main content

3rd Sunday of Lent- Veneration of the Cross. Tone 7.
Epistle: Heb 4:14-5:6. Gospel: Mk 8:34-9:1.

St. Porphyrius, Bishop of Gaza.

We must crucify the habits of thought, word, and deed that lead us to worship and serve ourselves instead of God and neighbor. We must kill our pride, our selfishness, and our slavery to pleasure.

Schedule of Services

Wednesday, Mar. 14, 2018 – Liturgy of the Presanctified at 10 AM.
Friday, Mar. 16, 2018- Liturgy of the Presanctified and Confession at 6 PM.
Saturday, Mar. 17, 2018- Great Vespers and Confession at 5 PM.
Sunday, Mar. 18, 2018- Liturgy and Church School at 10 AM.

OHR Food Drive
Donate Non-Perishable food during the Great Lent and we will deposit at the Chicago food depository. Money donation? We will donate to Focus North America and to the IOCC.

Church School
Please bring your children regularly and observe the Altar Servers schedule.
The 2018 camp season will begin on June 24. Our Camp Committee and Kolo Sisters are diligently working to make all the preparations for a fabulous camp season. All applications must be complete, in full: http://midwestdiocesecamp.org/forms/

“Lenten Journey” ACE Classes

Fr. Mile will conduct “Lenten Journey” ACE Classes on Sundays of the Holy Lent after lunch.

The blessing of homes continues

The blessing of homes is an old Orthodox tradition. Make this visit of your priest to be a blessed experience for you and your family. Please let Fr. Mile know what day and time is good for his visit, if you are willing to anticipate home blessing.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Stanojla Varagic, Gojko Markovic, Mijajle Bicanin, Zorica Tatic, Ratko Jovanovic, and Branka Pavlovic.
Good health prayer for Jovan Antic, given by Suncica Volkov and Nenad Antic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Cvetko Stojkovic, +Magdalena Kostadin, +Branko Puhar, +Djordje Pelivanovic, +Johanna Savic, + Dragan Kainovic, +Zarko Djurdjevic, +Ksenija Bajovic, +Riska Ilic, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, +Brankica Paunovic, + Jelena Opsenica, + Ljubinka Jovanovic, + Mirko Soljaga, and + Draga Ostojic.

Недеља трећа поста- Крстопоклона. Глас 7.
Ап. Јев 4,14-5,6. Јев. Мк 8,34-9,1.

Св. Порфирије, епископ гаски.

Ми треба да разапнемо наше свакодневне мисли, речи, и дела која нас воде обожавању нас самих, уместо пројави љубави према Богу и ближњима. Потребно је да умртвимо нашу гордост, самољубље, и наше робовање уживањима.
Распоред богослужења

Сред. 14.мар. 2018.г.- Литургија Пређеосвећених у 10ч.
Пет. 16.мар. 2018.г.- Литургија Пређеосвећених и Исповест у 18ч.
Суб. 17.мар. 2018.г.-Вечерње и Исповест у 17ч.
Нед. 18.мар. 2018.г.- Света Литургија и Црквена школа у 10ч.

Прикупљање помоћи на Палмеру

Придарите некварљиву храну у посту, да је проследимо чикашкој јавној кухињи. Новчана помоћ се прослеђује Православним организацијама Севрноамерички фокус и ИОЦЦ.

Цркевена школа

Молимо Вас да децу редовно доводите и да се придржавате распореда чтечева у олтару.
Епархијски летњи камп почиње 24.јуна. Коло сестара и пододбор за камп вредно раде и припремају се за сезону. Апликације треба да су потпуне: http://midwestdiocesecamp.org/forms/

”Великопосно путовање”

Сваке недеље после ручка у току Великог поста свешт. Миле ће држати часове веронауке за одрасле.

Свећење водице у домовима се наставља

Ова молитва је од старина део Православног предања. Нека посета свештеника вашој породици буде благословено искуство. Љубазно Вас молимо, уколико сте вољни, јавите свешт. Милету који Вам дан и време одговарају за свећење водице.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Станојле Варагић, Гојка Марковића, Мијајла Бичанина, Зорице Татић, Ратка Јовановића и Бранке Павловић.
Молитва за здравље Јована Антића од Сунчице Волков и Ненада Антића.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: Цветка Стојковића, +Магдалене Костадин, +Бранка Пухара, +Ђорђа Пеливановића, +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића, + Драгана Каиновића, +Ксеније Бајовић, +Риске Илић, +Бранкице Пауновић, +Имгард Продановић, +Јелене Опсенице, +Љубинке Јовановић, +Мирка Шољаге и + Драге Остојић.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply