Skip to main content

1st Sunday after Pentecost. All Saints. Tone eight.
Matthew 28:16-20 (1st Matins Gospel).
Hebrews 11:33-12:2. Matthew 10:32-33, 37-38; 19:27-30.

Virgin-martyr Theodosia of Tyre (308). Eve of Apostles’ (Peter & Paul) Fast.

This day has been designated as a commemoration of all of the Saints, from the time of Adam until the end of the world, who have been perfected in piety and have glorified God by their holy lives.

We simply abstain from certain foods and generally eat less. At the same time we are taught to pray more, attend services more frequently, and to increase our generosity to others (alms).

Schedule of the Services

Friday, June 16, 2017 -Vespers, Akathist and ACE Class at 7 PM.
Sunday, June 18, 2017- Divine Liturgy at 10 AM.

Glorification of St. Mardarije of Libertyville. Save the Date. Friday, July 14th- Sun., July 16th, 2017.

Building Committee
Donate toward the first phase of repairing the OHR Bell Tower. Place amount on envelope flap in the envelope and give to attendant. Cash or check (checks payable to OHR SOC).

SSM Choir
Choir is re-issuing the CD of Spiritual Songs for $10. You can purchase a copy by the candles in church or ask a choir member. They will be selling the CD on Sundays after Divine Liturgy.

Candles
Candles for Baptisms, Weddings, Slava and the graves are also available at the candle counter along with additional religious supplies. Please donate a candle for Health or In Memory. The price is $20.00.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Slobodan (Mike) Pavlovic, Zorica Jovanovic, Jelena Opsenica, Dimitrije Micic, Dragan Kainovic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Milan Urosevic, Draga Ostojic, Stanojla Varagic, Gojko and Natalija Markovic, and Mijajle Bicanin.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Milenko Vuckovich, +Stevan Stojanovic, +Dragan Stevanovic, +Dragan Ristanovic, +Rados Stevlich, +Aleksandra Jovanovic, +Radomir Ostojic, +Stojan Kovacevic, +Djuro Vasic, +Svetomir Zunjic, +Miodrag Matic, and +Cvetko Stojanovic.

Недеља 1. по Духовима- Свих Светих. Глас 8.
Матеј 28, 16-20 (Прво васкрсно). Јеврејима 11, 33- 12, 2. Матеј 10, 32-33; 33-38; 19, 27-30.

Преподобномученица Теодосија Тирска (Петровске покладе).

Данашњи дан је посвећен прослављању Свих Светих, од Адама све до века, који су се усавршили у побожности и прославили Бога својим светим животима.

Ми се једноставно уздржавамо од одређене хране и једемо мање. Истовремено настојимо да се више молимо, одлазимо на богослужења, и умножавамо дела милосрђа.

Распоред богослужења

Пет. 16. јун 2017.г.-Вчерње, акатист и веронаука за одрасле у 19ч.
Нед. 18. јун 2017.г.- Света Литургија у 10ч.

Прослављање Св. Мардарија. Забележите датуме. Пет. 14. јули- нед. 16. јули 2017.г.

Грађевински одбор
Придарите за прву фазу поправке црквеног торња на Палмеру. Ставите износ прилога на коверту и дајте је представнику акције. Дарујте готовину или чек (написан на OHR SOC).

Хор ССМ
Хор поново издаје ЦД са духовном музиком по цени од 10 УСД, који ће да се продаје поред свећа савке недеље после службе.

Свеће
Славске свеће, као и свеће за гробља, крштења и венчања можете да купујете у цркви, заједно са осталим верским стварима. Молимо Вас да придарите велике свеће за здравље или покој душе. Коштају 20 УСД.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Слободана (Мајка) Павловића, Зорице Јовановић, Јелене Опсенице, Димитрија Мићића, Николe Каиновића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Милана Урошевића, Драге Остојић, Станојле Варагић, Гојка и Наталије Марковић, и Мијајла Бичанина.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Миленка Вучковића, +Стевана Стојановића, +Драгана Стевановића, +Драгана Ристановића, +Александре Јовановић, +Радомира Остојића, +Стојана Ковачевића, +Ђуре Васића, +Светомира Жуњића, +Миодрага Матића и + Цветка Стојановића.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply