Skip to main content

17th Sunday after Pentecost- Before Exaltation. Tone 8.

Epistle: Gal. 6:11-18 & 2 Cor. 6:16-7:1. Gospel: Jn. 3:13-17 & Matt. 15:21-28.

Sts. Martyrs Menodora, Metrodora and Nymphodora.

The Nativity of the Theotokos is one of the Twelve Great Feasts of the Orthodox liturgical year. The Feast commemorates the birth of the Mother of Jesus Christ. According to the sacred tradition of the Orthodox Church, Mary was born to elderly and previously barren parents by the names of Joachim and Anna, in answer to their prayers.

Schedule of Services

Sunday, Sep. 23, 2018- Div. Liturgy and Church School at 10 AM

Sunday, Sep. 30, 2018- Div. Liturgy and Church School at 10 AM

OHR Kolo Slava

Circle of Serbian Sisters will celebrate Slava on Sunday, Sept. 23, 2018. Hierarchical (Bishop Longin) Div. Liturgy begins at 10 AM. Cutting of Kolach and lunch will be held after services.

James Webb’s Prayer Exhibition at the Art Institute of Chicago, Gallery 188

Prayer is an ongoing project, remade around the world since its first presentation in Cape Town in 2000. The Chicago version is the 10th and largest to date, as well as the first in North America. The work consists of recordings of prayer from individuals who belong to dozens of faiths and spiritual affinities in the host city through Dec. 31, 2018. OHR and Fr. Mile participated in.

Annual Lifeline Christmas Drive

We ask donors to buy clothes for children at Zvecanska Orphanage in Belgrade, Serbia. You can either buy clothes or donate money. Please contact Dragana Gligorevic 847-208-9937.

Church School

Children will have Church School classes and folklore practice on September 16th. Please register your children for Church School and Folklore! Welcome all.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Stanojla Varagic, Zorica Radojcic, Ratko Jovanovic, Branka Pavlovic, Mirjana Bozovich, and Bozika Miljkovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Johanna Savic, +Zarko Djurdjevic, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, + Jelena Opsenica, + Ljubinka Jovanovic, + Mirko Soljaga, +Pantelija Ruzicic, +Mijajle Bicanin, + Draga Ostojic, +Milan Radakovic, +Jovan Iljenkarevic, +Ljiljana Smilic, +Dragica Carapic, and +Dragan Krunic.

Pomen for + Gojko Markovic, given by Markovic Family.

Недеља 17. по Духовима- Пред Воздвижење. Глас 8.

Ап. Гал 6,11-18 и 2 Кор 6,16-7,1. Јев. Јн 3,13-17 и Мт 15,21-28.

Св. Мученице Минодора, Митродора и Нимфодора.

Рођење Пресвете Богородице је један од дванаест великих празника Православне богослужбене године. Славимо га 21.септембра, празнујући рођење Христове Богомајке. Према Православном Светом предању, Марија је рођена од старих и родитеља Јоакима и Ане, који нису могли да имају децу. Господ је одговорио на њихове молитве.

Распоред богослужења

Нед. 23.септембар 2018.г.- Архијерејска Литургија и Црквена школа у 10ч.

Нед. 30.септембар 2018.г.- Литургија и Црквена школа у 10ч.

Слава Кола сестара на Палмеру

Коло сестара на Палмеру ће прославити славу у недељу 23. септ. Архијерејску Литрургију ће служити Владика Лонгин у 10ч. Резање славског колача, ручак и програм у наставку.

Изложба ”Молитва” Џејмса Веба у Институту уметности Чикага (галерија 188)

”Молитва” је пројекат који траје од прве изложбе у Кејптауну 2000.г. Чикашка изложба, која траје до 31.децембра је десета по реду, највећа досада, уједно и прва у САД. Састоји се од снимљених молитви појединаца из града који је домаћин. Свешт. Миле и црква на Палмеру су учествовали.

Божићно прикупљање одеће за Лајфлајн

Молимо Вас да помогнете набавку одеће за децу у сиротишту у Звечанској у Београду. Можете да придарите гардеробу или новац. Позовите Драгану Глигоревић 847-208-9937.

Цркевена школа

Деца ће имати часове и пробу фолклора у недељу 16 септ. Молимо Вас да упишете децу у Црквену школу и на фолклор. Сви су добродошли.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Станојле Варагић, Зорице Радојчић, Ратка Јовановића, Бранке Павловић, Мирјане Божовић и Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића, +Јелена Павловић, +Имгард Продановић, +Јелене Опсенице, +Љубинке Јовановић, +Мирка Шољаге, +Пантелије Ружичића, +Мијајла Бичанина, +Драге Остојић, +Милана Радаковића, +Јована Иљенкаревића, +Љиљане Смилић, +Драгице Чарапић и +Драгана Крунића.

Помен за + Гојка Марковића, од Нателије, Млоша и Весне Марковић.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply