Skip to main content

16th Sunday after Pentecost. Tone 7. Epistle: 2 Cor. 6:1-10. Gospel: Matt. 25:14-30.

St. Hieromartyr Anthimius. St. Joannicius, First Serbian Patriarch.

Joanikije II was the Serbian Archbishop (1338–1346) and first Serbian Patriarch (1346–1354). Prior to his election, he served as a logotet, royal chancellor. He continued a tradition of church building, and built, among others, two churches in the Holy Land. Joanikije died on September 16, 1354, which is his feast day. He was buried in the Patriarchal Monastery of Peć.

Schedule of Services

Friday, Sep. 21, 2018- NATIVITY OF THE THEOTOKOS
-NO SERVICE @ OHR- Div. Liturgy at the Monastery in Indiana

Saturday, September 22, 2018- Vespers and Akathist at 5 PM.

Sunday, Sep. 23, 2018- Div. Liturgy and Church School at 10 AM

OHR Kolo Slava

Circle of Serbian Sisters will celebrate Slava on Sunday, Sept. 23, 2018. Hierarchical (Bishop Longin) Div. Liturgy begins at 10 AM. Cutting of Kolach and lunch will be held after services.

Slava of the Nativity of the Mother of God Monastery in New Carlisle, IN

If you would like to take the bus from Redwood Dr. at 7 AM, we ask that you call Sr. Mira Andjelokovic to reserve a seat at: 224-659-0309. The cost for the bus is $30 per person.

Annual Lifeline Christmas Drive

We ask donors to buy clothes for children at Zvecanska Orphanage in Belgrade, Serbia. You can either buy clothes or donate money. Please contact Dragana Gligorevic 847-208-9937.

Church School

Children will have Church School classes and folklore practice on September 16th. Please register your children for Church School and Folklore! Welcome all.

We pray for the health and salvation for the servants of God: Zorica Jovanovic, Dimitrije Micic, Rade Radovic, Miroslav Nikolic, Stanojla Varagic, Zorica Radojcic, Ratko Jovanovic, Branka Pavlovic, Mirjana Bozovich, and Bozika Miljkovic.

We pray for the repose of the souls of the servants of God: +Johanna Savic, +Zarko Djurdjevic, +Jelena Pavlovic, +Imgard Prodanovic, + Jelena Opsenica, + Ljubinka Jovanovic, + Mirko Soljaga, +Pantelija Ruzicic, +Mijajle Bicanin, + Draga Ostojic, +Milan Radakovic, +Jovan Iljenkarevic, +Ljiljana Smilic, +Dragica Carapic, and +Dragan Krunic.

Pomen for + Gojko Markovic, given by Markovic Family.

Недеља 16. по Духовима. Глас 7. Ап. 2 Кор 6,1-10. Јев. Мт 25,14-30.

Св. Свештеномученик Антим; Св. Јоаникије, први патријарх српски.

Јоаникије Други је био српски архиепископ (1338-1346) и први српски патријарх (1346-1354). Пре избора је био велики логотет, краљевски канцелар. Наставио је традицију градитељства, и сазидао чак две цркве у Светој Земљи. Упокојио се 16.септембра 1354.г. Сахрањен је у Пећкој Патријаршији.

Распоред богослужења

Пет. 21.сеп. 2018.г.- МАЛА ГОСПОЈИНА- НЕМА СЛУЖБЕ НА ПАЛМЕРУ-
– Литургија у манастиру у Индијани.

Суб. 22.септембар 2018.г.- Вечерње и акатист у 17ч.

Нед. 23.септембар 2018.г.- Архијерејска Литургија и Црквена школа у 10ч.

Слава Кола сестара на Палмеру

Коло сестара на Палмеру ће прославити славу у недељу 23. септ. Архијерејску Литрургију ће служити Владика Лонгин у 10ч. Резање славског колача, ручак и програм у наставку.

Слава манастира Рођења Пресвете Богородице у Индијани

Уколико желите да идете аутобусом, који полази у 7ч. испред цркве на Редвуду, позовите сестру Миру Анђелковић на 224-659-0309 за резервације. Повратна карта је $30.

Божићно прикупљање одеће за Лајфлајн

Молимо Вас да помогнете набавку одеће за децу у сиротишту у Звечанској у Београду. Можете да придарите гардеробу или новац. Позовите Драгану Глигоревић 847-208-9937.

Цркевена школа

Деца ће имати часове и пробу фолклора у недељу 16 септ. Молимо Вас да упишете децу у Црквену школу и на фолклор. Сви су добродошли.

Молимо се за здравље и спасење слугу Божијих: Зорице Јовановић, Димитрија Мићића, Радета Радовића, Мирослава Николића, Станојле Варагић, Зорице Радојчић, Ратка Јовановића, Бранке Павловић, Мирјане Божовић и Божике Миљковић.

Молимо се за покој душа слугу Божијих: +Јохане Савис, +Жарка Ђурђевића, +Јелена Павловић, +Имгард Продановић, +Јелене Опсенице, +Љубинке Јовановић, +Мирка Шољаге, +Пантелије Ружичића, +Мијајла Бичанина, +Драге Остојић, +Милана Радаковића, +Јована Иљенкаревића, +Љиљане Смилић, +Драгице Чарапић и +Драгана Крунића.

Помен за + Гојка Марковића, од Нателије, Млоша и Весне Марковић.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply